Välkommen!

ETT STEG NÄRMARE UNIVERSITETSSTUDIER

SYNAPS-projektet är ett samarbetsprojekt mellan ämnet utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi i Vasa och Vi7- och Team Nord-gymnasiernas psykologiundervisning i Österbotten.

Vårt mål är att inspirera gymnasiestuderande till att fortsätta studera sitt favoritämne på universitetsnivå efter gymnasiet. Samtidigt vill vi slå ett slag för utökat samarbete mellan gymnasie-och universitetsutbildningen. Därför har vi utarbetat en gränsöverskridande, ämnesbaserad och studerandeaktiverande samarbetsmodell som vi som bäst testar och utvärderar inom ramen för projektet. Läs om förverkligade aktiviteter här.

VERKSAMHET & UPPDRAG

Inom ramen för SYNAPS arrangerar Åbo Akademis magisterstuderande i utvecklingspsykologi föreläsningsseminarier och fristående workshoppar för gymnasiernas studerande i det gemensamma studieämnet psykologi. Läs mer om oss och vårt uppdrag här.

Uppdaterad 10.11.2022