Program

Konferensens program (uppdaterat 7.5.2019) i pdf-format kan laddas ned här: SveBe37_program

Konferensprogrammet delas också ut till deltagarna på papper.

Konferensen innehåller plenarföredrag, sektionsföredrag och posterpresentationer.

Det blir ett plenarföredrag per konferensdag, enligt följande:

  • Onsdag 8.5: Karin Idevall Hagren (Uppsala universitet): Språkvetenskapliga perspektiv på rasism, nationalism och nationell identitet [abstrakt]
  • Torsdag 9.5: Karin Milles (Södertörns högskola): Slidkrans, mansplain och nytt bokstaveringsalfabet – språkaktivism som begreppsutveckling och PR-trick [abstrakt]
  • Fredag 10.5: Anna W Gustafsson (Lunds universitet): Samhällsklyftor och språkklyftor – hur hänger de ihop? [abstrakt]

Sektionsföredrag hålls alla tre konferensdagar i parallella sektioner. Sektionsföredragen har sammanlagt 25 minuter till sitt förfogande, varav 5 minuter avsätts för frågor och diskussion. Mellan sektionsföredragen finns 5 minuter för förflyttning och byte av talare.

På torsdag kväll (9.5) ordnas en konferensmiddag på restaurang Hus Lindman (Biskopsgatan 15).