Om

Välkommen till webbplatsen för konferensen Svenskans beskrivning 37!

Den trettiosjunde sammankomsten inom konferensserien Svenskans beskrivning kommer att hållas den 8–10 maj 2019 i Åbo. Värd för konferensen är ämnet svenska språket vid Åbo Akademi.

Temat för konferensen är Språket och det sociala, särskilt språkets roll i social inkludering och exkludering. Plenarföreläsare är Anna W Gustafsson (Lunds universitet), Karin Hagren Idevall (Uppsala universitet) och Karin Milles (Södertörns högskola).

Förutom plenarföredrag kommer konferensen att innehålla sektionsföredrag och posterutställning. Här är alla bidrag som anknyter till svenskans beskrivning välkomna, dvs. sektionsföredrag och postrar behöver inte ligga inom konferenstemat.

Tidsplan:

  • Fredag 1.2.2019: Sista dag för anmälan av sektionsföredrag och postrar
  • Torsdag 28.2.2019: Meddelande om antaget konferensbidrag
  • Fredag 15.3.2019: Sista dag för anmälan om deltagande och betalning av konferensavgift (Obs! Anmälan är öppen fram t.o.m. 5.4.2019)
  • Onsdag 8.5 – fredag 10.5.2019: Konferens

Kontakt:

Organisationskommitté:

Saara Haapamäki, Linda Bäckman, Lotta Collin, Ludvig Forsman, Sofie Henricson, Linda Huldén, Tomas Lehecka, Viveca Rabb