Anmälan

Anmälan om deltagande i konferensen och betalning

Anmälan är stängd. 

Du anmäler dig som deltagare på konferensen via länken nedan. Du fyller först i en anmälningsblankett, varefter du betalar deltagaravgift och ev. middagsavgift i Åbo Akademis nätbutik. Du kan betala med kreditkort, nätbank eller faktura (inom Finland, faktureringsavgift tillkommer).

TILL ANMÄLAN

 Deltagaravgift (inkl. lunch två dagar, kaffeserveringar och konferensmaterial):

  • normalpris 120 €
  • doktorander 85 €

Konferensmiddag torsdag 9.5 på restaurang Hus Lindman: 

  • 45 €

 

Annulleringsvillkor: Vid annullering debiteras 20 euro i annulleringsavgift. Vid annullering fr.o.m. 10.04.2019 sker ingen återbetalning. Annullering görs per e-post till svebe37@abo.fi

 

Anmälan av föredrag eller poster

Sista dag för anmälan av föredrag eller poster var 1.2.2019.

  • Abstrakt till föredrag eller poster (max 250 ord exklusive referenser, sammanlagt högst en A4-sida) skickas som e-postbilaga till adressen svebe37@abo.fi.

Besked om antagning ges senast 28.2.2019.