Konferensvolymen

Efter konferensen avser vi publicera ett urval av föredragen i en konferensvolym.

Tidsfrister och annan information rörande konferensvolymen hittas här:

Manusanvisningar för bidrag till konferensvolymen