Abstrakt

Abstrakt till plenarföredrag, sektionsföredrag och posterpresentationer finns samlade i ett pdf-dokument här: Abstrakt_Svebe37

Observera att inget abstrakthäfte i pappersform delas ut till deltagarna.