Sammenfatninger fra webinar og årsmøte

Webinar 10.11. 2022
Tiri Bredesen Schei: Stemmeskam og stemmetrygghet

Til 101122 stemmeskamforedrag 

Anna-Lena Østern: ”Min stemme”analyse
Min stemme analyse

Kristin Solli Schøien: Å skape digitale læringsresurser
Utvikling av digitale læringsressurser

13.1. 2022

Vi hade webinarium med 16 deltagare. Suvi Karjalainen, Umeå universitet presenterade sin doktorsavhandling.

Här finns länk till avhandlingen: Training teacher communication in the classroom. Voice use, body communication and well-being in relation to classroom acoustics. | Lund University Publications

Sigrun Svenkerud från USN presenterade studieplan för 7,5 + 7,5 sp Profesjonell muntlighet.

Anders Sigrell, Lunds universitet, inbjöd till temanummer för https://forskul.se

Kristin S Schøien, USN, uppdaterade om läget för Nordpluskurs vid Åbo Akademi i Vasa vecka 7.

Årsberetning 2021

RRR årsmöte 3 juni 2021 via zoom

Syftet är att kolla upp vad vi har åstadkommit under året och fundera på vad vi har framför oss.

Närvarande:

Maria Brännström, Anna Norrback, Magdalena Snickars, Sveinung Næss, Paul Strand, Kristin Solli Schøien, John Åge Homleid, Anders Sigrell, Anna-Lena Østern och Ria Heilä-Ylikallio (ordförande och sekreterare).

 

Antecknat:

 

 1. Mötet öppnades 15:03

 

 1. Verksamheten under året

 

Anna-Lena redogjorde för att nätverket startade  i maj 2020. Konstaterades att vi har en fin grupp med bredd och djup.

 

Mötet påminde sig om de seminarier som ordnats under år 2020 och vårterminen 2021. (se separat bilaga)

 

Fler intressenter har uttryckt  lust att vara med (se punkt 7)

 

Gemensamt arbete kring att tänka kurser/utbildning, att knyta samman olika fält, utarbeta en felles faglig plattform (konkretiserad i Nordplusansökan).

Finna en gemensam kunskapsbas.

Att utveckla handledning och att utveckla didaktik.

Var ligger allt material? Samlat någonstans?

 

 1. Nätverkets ekonomi

 

Ria rapporterade om att Svenska kulturfonden i Finland beviljat ansökan till arbetsgruppen  Østern, Sigrell, Solli Schøien och Heilä-Ylikallio (4500e) för att starta upp ett nordiskt nätverk, seminarier och utveckla en webbsida. Ansökan gick in i november 2020 och besked kom i mars 2021.

 

Kristinredogjorde för om Nordplusansökan: Higher Education (se power point)

 

Två av fyra delar beviljades stöd, stöd 35 430 e (ansökt ungefär det dubbla.)

Pengarna förvaltas vi USN.

Ansökan och tilldelning.

Intensivkurs 1, beviljat

Nätverksmöten, beviljat 12360.

Inte beviljat för workshop

Inte beviljat för intensivkurs 2

 

Förslag till omdisponering av Nordplusmedlen:

 

Möte i Island i augusti 2021  vecka 33, 16-20.8.2021

Sammanfaller med kulturnatt i Reykjavik.

Koordineras av: Kristin och Åge

Mål 3 från varje land (platserna fylls upp)

Pandemirestriktionerna respekteras.

 

Intensivkurs 1 i Vasa våren 2022 (februari vecka 7,  14-18.2.2022)

Kooordinatorer: Kristin och Magdalenaoch Anna-Lena

Antal studenter 24/4, 8 studenter (NO, SWE, ISL)

I tillägg 3 resande lärare (1 ISL, 1 NO, 1 SWE)

 

Nätverksmöte i Lund i maj ( vecka 18, 5-6 maj 2022)

Koordinering: Anders, Paul, Kristin

Mer medel behövs.

Öppen för alla i nätverket.

 

 

 1. Nätverkets webbsida

Ligger på ÅA:s webb.

Aktiveras. Benämningarna på flikarna förtydligas. Alla får bidra med att skicka material till ansvarspersonerna.

 • Aktuellt – Anna-Lena uppdaterar
 • Intressant litteratur – Anders uppdaterar
 • Samtal (fagligt samtal) – Ria uppdaterar
 • Övrigt material – Anna-Lena uppdaterar

Ria och Anna-Lena kommunicerar om ändringar/uppdateringar med Åbo Akademis kommunikationsenhet.

 

 

 1. Nätverkets övriga synlighet

Ria, Kristin, Anna-Lena och Anders har skrivit en artikel om RRR för Arena 1-2/2021. Pappersversionen har utkommit. Ria skickar länk till webbtidningen så fort den är publicerad. Arena är medlemsblad för Svenska modersmålslärarförenigen i Finland r.f. med cirka 500 medlemmar/prenumeranter.

Anders:  Både SMDI och Retorikgemenskapen kunde få blänkare

Tips från Anna-Lena, lägg länken på e-postadressen

Fundera på andra kanaler.

 

 1. Nordplusinitiativet och hur gå vidare med kurserna

Behandlat under punkt 3.

Om Island i augusti. Åge rapporterar om lokaler och fotograf.

 

 1. Övriga ärenden

Diskussion om hur anta nya medlemmar.

Det som kan kvalificera att man är med är att man har kompetens inom något av dessa områden.

Hur avgörs detta?

Info på hemsidan: önskar man medlemskap…anhåller man…behandlas.

Nya förslag:

Ann Karin Orset Norduniversitetet, maskpedagog, antagen.

 

 

 1. Följande möten

Diskussion om fortsättningen, hur ofta skall vi träffas?

Förslag: 2 gånger/termin

Längd 1,5 timme.

Årsmöte behöver 2 timmar.

 

Hösten 2021:

Inspel från retorik ( Anders Sigrell sammankallare, Paul Strand) vecka 39, torsdag 30 sept svensk tid 14.00-15.30 (finsk 15:00-16.30) Paul 30, disk 15 , rapport från Island, diskussion.

Inspel från logopedi (Viveka Lyberg Åhlander) och från Lina Teir, USN Musikalisk berättarkonst, i november (22.11)

 

Våren 2022:

Januri torsdag 13 januari

April onsdag 6 april

Maj i Lund hos Anders to-fre, årsmöte i Lund (2 timmar)

 

 1. Mötet avslutades 16:56

 

 

Vid protokollet /Ria; kompletterat 21.10 av Anna-Lena