Aktivitetskalender

Aktivitet höst 2023
Vid årsmötet i maj 2023 beslöt vi inkludera Suvi Karjalainen, Magdalena Snickars/Nina Dahl-Tallgren i koordineringsgruppen.
Hösten 2023 har vi ett
zoom möte 23.10 kl 11 isländsk tid (torde vara kl 13 svensk och norsk tid samt kl 14 finsk tid). Då berättar Rannveig Bjork Thorkilsdottir och Jona Gudrun Jonsdottir om Nordplusintensivkursen 11-16.5 2024 vid School of Education vid Islands universitet i Reykjavik.

Tema röst, retorik, relationer som tema i tidskriften Högre utbildning
Vi är inbjudna att sända bidrag på temat till tidskriften fram till slutet av januari 2024. Men du kan sända in bidrag fortlöpande under hösten och få det värderat.

Symposium vid FERA i Vasa 23-24.11. 2023
Finska pedagogiska vetenskapsdagar arrangeras vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier. Vårt nätverk har fått godkänt ett symposium med fem bidrag inom vårt temaområde. Tanken är att dessa bidrag kan bli peer reviewed artiklar i Högre utbildning. Det betyder att vi stärkerforskningsprofilen på nätverket.

Våren 2023
Till RRR-nätverket
Välkommen till årets första webinar den 20 april kl 11-12.30 (svensk o norsk tid); finsk tid 12-13.30 och isländsk tid 9-10.30.
Vårt första tema: Anna-Lena berättar om ett berättarprojekt med fyra äldre kvinnor i Kvevlax: Eino Kaipiainens kappsäck- en berättelse om två karelare som evakuerades från Karelen 1944 tillsammans med över 400000 andra karelare.
Webinarets andra tema:
Karen Greve, logoped: Lærerstemmen – hvordan forbereder studentene sine stemmer i lærerutdanningen og hvilke stemmeutfordringer hos lærere møter logopeden i praksis?

Som tredje tema möter vi redaktör Jan Stockfors, som berättar om tidsskriften Högre Utbildning (https://hogreutbildning.se/index.php/hu). Vi önskar också diskutera inbjudan att publisera. Tidsskriften har peer review, open access, och det kostar inte att publicera. Tänk efter om du önskar bidra. Vi har alltså chans på ett temanummer!

Karen Greve presentation på sidan presentationer

RRR årsmöte 15 maj kl 15.15-16.45 (finsk tid) 14.15-15.45 (sv o notid)12.15-13.45 (isl. tid)

Hösten 2022

Under hösten 2022 arrangerar vi två webinarer.

Den 10 november 2022  ses vi på zoom (Kristin S Schøien sänder zoom länk) kl 14-15.30 (sv o no ti); 15-16.30 (fi tid) (13-14.30 (isl. tid)

Vår gäst är Tiri B Schei, professor vid Høgskulen på Vestlandet. Hennes tema är Stemmeskam og stemmetrygghet, som hon har forskat på.

Anna-Lena (och eventuellt Magdalena om sina studenters texter) kommenterar Nordpluskursdeltagarnas texter Min röst (7 st.). Se också Anna-Lena blogg publicerad 1.11.22 under fanan Blogs på vår aktiva webbsida. Det är samtidigt en utmaning til Dig som är med i nätverket RRR att bidra med en bloggtext om din rösts berättelse (autoetnografisk text).

Kristin har dialog  om träningsvideor som vi producerade under Nordplusworkshopen i Vasa i maj 2022 (publicerade på youtube, med länk från vår Nordplusactivities sida här)

 

Den 21 september ses vi på zoom kl 14-15.30 (sv o no ti); 15-16.30 (fi tid) (12-13.30 (isl. tid)

Vi har tre inledare

Innleder 1: Anne Grete Kaldahl, Oslo Met

Hvordan oppfattes muntlighet i norsk skole? I undersøkelsen er det blitt utforsket og artikulert hva muntlighet i norske skole kan være. Det har skjedd gjennom kvantitative og kvalitative empiriske undersøkelser basert på læreres og elevers erfaringsbaserte forståelser. Dette arbeidet om muntlighet i skolen kan plasseres innenfor forskningsfelt som «muntlighet» og «retorikk» med en pedagogisk forankring. I tillegg reiser funnene fra denne studien relevante spørsmål for fremtidig læreplanutvikling når det gjelder muntlighet som en grunnleggendekompetanse, knyttet til livsmestring, kritisk tenkning, danning, medborgerskap og demokrati.

How is oracy perceived in Norwegian schools? The aim is to articulate and explore oracy in Norwegian schools through a mixed methods study based on teachers’ and students’ perceptions. The work with oracy in schools can be placed within the research field of oracy and rhetoric in the educational context. Additionally, this study’s findings raise questions of concerns for future curriculum development as it relates to oracy as a key competence tied to health, critical thinking, paideia, citizenship and democracy.

Innleder 2: Laila A Nutti, Samiske høgskolen i Karasjok

Pedagogical Use of Joik Framing and Reframing Sámi Traditional Knowledge by Bricolage Methodology

 Mål / Aim /Summary

Dette doktorgradsprosjektet  ønsker å undersøke pedagogisk bruk av joik gjennom å undersøke barns forhold til joik og joikere`s ideer og erfaringer rundt det å lære å joike. Dette vil bli undersøkt gjennom samlet forskningsdata og målet er å utvikle strategier for å revurdere og omformulere joik som estetisk opplevelse og uttrykk i barns læringsdiskurser.

 The aim of this study is to investigate joikers’ of different ages, relationship, with yoik through a pedagogic aesthetic interdisciplinary indigenous approach, and to develop strategies to rethink and reframe yoik as an aesthetic experience and expression within early childhood education and early primary education contexts and the joik’s pedagogical potential.

Innledare 3: Cecilia Olsson Jers, Linnéuniversitet, Växsjö

Cecilia är fil.dr. i svenska med didaktisk inriktning och docent i svenska språket med inriktning mot retorik och arbetar på Linnéuniversitetet i Växjö, Sverige

Mitt första forskningsprojekt, 2010, hade som syfte att undersöka hur gymnasieungdomar bygger och etablerar ethos och mitt senaste projekt (2022) har syftet att vidareutveckla emendatio-konceptet både teoretiskt och didaktiskt. Presentationen är en betraktelse över ett antal forskningsprojekt med muntlighet i fokus och vart ett brinnande intresse för elever, studenter och utbildning kan föra en forskare.

My first research project, in 2010, aimed to investigate how young adults build and establish ethos, and my latest project (2022) aims to further develop the concept of emendatio both theoretically and didactically. This talk is a consideration of a number of research projects with orality in focus and where a passionate interest in pupils, students and education can take a researcher.

Läs om dem i föreläsarpresentationer

Anna-Lena Østern och Ria  Heilä-Ylikallio är ledare/chair för detta webinarium.

Höstens andra webinarium genomförs 10 november (samma klockslag som höstens första webinarium).

Kristin Solli Schøien är ledare/chair för detta webinarium, där vi ser på resultat av Nordpluskursen och i synnerhet workshopen med produktion av tränningsvideo (som ligger på Youtube, länk på sidan Nordplusactivities).

Våren 2022

Årsmøte för nätverket RRR i Vasa och på zoom kl 9-10 fredag 6 maj 2022. I Academill för de som är där.

Nordplusvecka i Vasa 30.4-6.5. 2022 (se Nordplusactivities)

April onsdag 6 april webinar kl. 14-15-30 (norsk tid)

Kära nätverksdeltagare i RRR, dear participants

Här kommer inbjudan till webinar 6 april kl 14-15.30 (svensk och norsk tid) finsk tid 15-16.30; isländsk tid 13-14.30.

Ria Heilä-Ylikallio kommer att presentera ett nytt forskningsprojekt: Att utveckla en forskningsbaserad ordkonstpedagogik på svenska i Finland – work in progress.

Den andra presentatören är en film där Rannveig och Jóna berättar om sitt arbetet med muntlig kommunikation i lärarutbildningen vid Islands universitet, School of Education.

Det tredje inslaget är en förnyad inbjudan till nordpluskurs och årsmöte i Vasa vecka 18

Nordpluskurs i Vasa 2-6 maj 2022 (se Nordplusactivities)

Nätverkets årsmöte i Vasa  6 maj 2022 ( vecka 18) kl 9-10. Därefter workshop om temanummer (Anders Sigrell och Paul Strand leder workshopen)

Koordinering: Anders, Paul, Kristin

Öppen för alla i nätverket.

Vi planerar vid nätverksmöte för antologi ”Röst, retorik och relationer”

Hösten 2021

Retorikwebinar 30.9. Chair: Anders Sigrell, Lund

Presentasjon 1: Paul Strand: Ämneslärarstudenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning. En studie i gränslandet mellan sociologi och retorik. 

samtale/ spørsmål

Presentasjon 2: Guro Hansen Helskog: Dialogos: Danning i retning visdom gjennom filosofisk dialog i utdanningskontekster

samtale/spørsmål

Nettverkets arbeid til nå: Island-workshop (utsatt) og

Intensivkurs 1 i Vasa våren 2022 (februari vecka 7,  14-18.2.2022) /flyttat till 2-5.5. 2022

Legge workshop til uke 6 i Vasa? (Kristin presenterer). Workshop blir i Vasa 30.4-1.5

Orientering og planer for

Nätverksmöte i Lund i maj ( vecka 18, 5-6 maj 2022) /mötet flyttat till Vasa 6. maj.

Webinar 22.11  kl. 14-15.30 (svensk o. Norsk tid; 15-16.30 finsk tid) Chair Kristin Solli Schøien

Presentation 1: Viveka Ålander berättar om ett planerat forskningsprojekt Körsång i skolan

Presentation 2: Lina Teir berättar om musikalisk berättarkonst

Kristin uppdaterar om Nordplus och Anna-Lena presenterar vår aktiva webbsida https://blogs2.rrrnordicnetwork/