Nordplusaktiviteter og treningsvideoer

Nordpluskurs i Reykjavik 11-16maj 2024
Schoolof education arrangerar Nordpluskurs med 16 deltagare och 8 lärare, intensivkurs Röst, retorik och relationer.
The course language willmainly be English.
Responsible persons: Rannveig Bjórk Thorkilsdottir, Jona Gudrun Jonsdottir and John Åge Boman Homleid

Nordplusaktivitet
USN har beviljats 27800 euro för en intensivkurs Röst, retorik, relationer (5 sp). Kursen genomförs 11-16.5 2024 i Reykjavik.
Nätverket kan sända 2 lärare till kursen från Finland, Sverige respektive Norge. Dessutom kan 8 deltagare från varje land få resstöd 320 euro (max) och boende och lunch de dagar kursen pågår.Vem som deltar från Finland, Sverige respektive Norge avgörs av nätverkets koordineringsgrupp.
Ansvariga för kursen i Reykjavik är Rannveig Bjork Thorkilsdottir och Jona Gudrun Jonsdottir med stöd av Jon Åge Boman Homleid.
Kursen presenteras vid RRR zoom webinar 23.10 kl 11 isländsk tid.

 

Her er linken til fem treningsvideoer som ble produsert ved

Nordplusworkshopen 30.4-1.5. 2022 i Vasa ved Åbo Akademi:

https://www.youtube.com/channel/UCy27b7bK9lAs8f08-5EGN9Q

 

Video 1 er instruerende. Video 2,3,4, og 5 viser ulike eksempler på problematisk, mobbende, dysfunksjonell kommunikasjon, tenkt som underlag for analyse av hva profesjonell kommunikasjon betyr.

Video 1: Kristin instruerer og demonstrerer

Stemmen er kropp- lær å lyttepå kroppen (2min.19 sek.)

Få tak i bukstøtten med en-to-tre-øvelsen (6 min. 05 sek.)

Strupen – måter å bruke stemmen på (3 min. 9 sek.)

Video 2: Kroppsspråkets betydning

Rektangel: Muntlig teckneinstruktion/ muntlig tegningsinstruksjon (2 min.

1 sek.) (1 min 29 sek.)  Utan gester och med

Telefonkommunikation/Telefonkommunikasjon (1 min. 3 sek.) (33 sek.) (28 sek.)

Första dag som studerande/Første dag som student (3 min. 6 sek.) Ordlös.

Video 3: Undervise (variasjoner)

(1 min. 33 sek.) (1min. 31 sek.) (41 sek.)

Har du levert? (28 sek.)

Träningsvideo 4/treningsvideo 4: Väcka engagemang eller släcka? Ledares och deltagares kommunikation i grupp

Klubben (55 sek.) (2min. 3 sek.)

Lærerperson (1 min.38 sek.) (3 min. 6 sek.)

Mamma tar over i samtale (3 min. 8 sek.)

Jonas, kontaktlærer og rektor (2 min. 42 sek.)

 

Träningsvideo 5/Treningsvideo 5: Frysa ut eller inkludera?/Lukke ut eller inkludere?

Blir du med till Mallorca? (24sek.)

Tre kvinnor/trekvinner (1min. 2 sek.)

Tre män/tre menn (3 min. 8 sek.)

Avvisning (24 sek.), (39 sek.) 

 

Information om Nordplusvecka i Vasa vid Åbo Akademis utrymmen i Academill, Strandgatan 2.

30.4 og 1.5. 2022 Workshop for å produsere undervisningsmaterial for RRR-kurser (kan deles med RRr-nettverket senere).

Nordpluskurs Røst, retorikk og relasjoner. (Profesjonell muntlighet)

Fullfört 5 sp Röst, retorik och relationer som Nordpluskurs vid Åbo Akademi i Vasa. Examen 22.6. 2022

Sigrid Ducander

Sirkka Ivakko

Katinka Brodin

Karl Roger Melby

John Åge Boman Homleid

Maria Brännström