Nordplusaktiviteter og treningsvideoer

 

Her er linken til fem treningsvideoer som ble produsert ved

Nordplusworkshopen 30.4-1.5. 2022 i Vasa ved Åbo Akademi:

https://www.youtube.com/channel/UCy27b7bK9lAs8f08-5EGN9Q

 

Video 1 er instruerende. Video 2,3,4, og 5 viser ulike eksempler på problematisk, mobbende, dysfunksjonell kommunikasjon, tenkt som underlag for analyse av hva profesjonell kommunikasjon betyr.

Video 1: Kristin instruerer og demonstrerer

Stemmen er kropp- lær å lyttepå kroppen (2min.19 sek.)

Få tak i bukstøtten med en-to-tre-øvelsen (6 min. 05 sek.)

Strupen – måter å bruke stemmen på (3 min. 9 sek.)

Video 2: Kroppsspråkets betydning

Rektangel: Muntlig teckneinstruktion/ muntlig tegningsinstruksjon (2 min.

1 sek.) (1 min 29 sek.)  Utan gester och med

Telefonkommunikation/Telefonkommunikasjon (1 min. 3 sek.) (33 sek.) (28 sek.)

Första dag som studerande/Første dag som student (3 min. 6 sek.) Ordlös.

Video 3: Undervise (variasjoner)

(1 min. 33 sek.) (1min. 31 sek.) (41 sek.)

Har du levert? (28 sek.)

Träningsvideo 4/treningsvideo 4: Väcka engagemang eller släcka? Ledares och deltagares kommunikation i grupp

Klubben (55 sek.) (2min. 3 sek.)

Lærerperson (1 min.38 sek.) (3 min. 6 sek.)

Mamma tar over i samtale (3 min. 8 sek.)

Jonas, kontaktlærer og rektor (2 min. 42 sek.)

 

Träningsvideo 5/Treningsvideo 5: Frysa ut eller inkludera?/Lukke ut eller inkludere?

Blir du med till Mallorca? (24sek.)

Tre kvinnor/trekvinner (1min. 2 sek.)

Tre män/tre menn (3 min. 8 sek.)

Avvisning (24 sek.), (39 sek.) 

 

Information om Nordplusvecka i Vasa vid Åbo Akademis utrymmen i Academill, Strandgatan 2.

30.4 og 1.5. 2022 Workshop for å produsere undervisningsmaterial for RRR-kurser (kan deles med RRr-nettverket senere).

Nordpluskurs Røst, retorikk og relasjoner. (Profesjonell muntlighet)

Fullfört 5 sp Röst, retorik och relationer som Nordpluskurs vid Åbo Akademi i Vasa. Examen 22.6. 2022

Sigrid Ducander

Sirkka Ivakko

Katinka Brodin

Karl Roger Melby

John Åge Boman Homleid

Maria Brännström