Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering

”Digitalisering pågår inom alla sektorer i samhället och industrin genomgår just nu en digital transformation som gör att vikten av IT-kompetenser ökar. Åbo Akademi satsar på att erbjuda både fortbildande och fördjupade studier inom informationsteknologi för att svara på dessa behov.”

Texten ovan är tagen från en artikel som ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021) med rubriken ”Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer”. I artikeln framkommer Åbo Akademis satsning av kompetenshöjning hos såväl personal inom IT, som inom social- och hälsovården. Här finns även intervjuer med fem personer som på olika sätt är kopplade till samhällsutvecklingen inom arbetsmarknad, digitalisering och utbildning.

Läs hela artikeln här: Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer | Åbo Akademi (abo.fi)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *