Save the date!

FFFF-projektets webbinariumserie våren 2021


Webbinarium 1 – Kvalitetsledning och arbete i förändring inom äldrevård och -omsorg, 21.4.2021 kl. 13.00-15.00

PROGRAM:
kl. 13.00–13.15 Presentation av projektet och dagen
Moderator: Regina Santamäki Fischer

kl. 13.15–13.45 Kvalitetsarbete – från ide till det konkreta
Heli Vaartio-Rajalin, biträdande professor i gerontologisk vård.

kl. 13.45–14.00 Diskussion

kl. 14.00–14.05 Bensträckare

kl. 14.05–14.50 Att leva i förändring
Victoria Grönlund, Mehiläinen företagspsykolog.

kl. 14.50–15.00 Diskussion och Avslut

Programmet för dagen hittas här: PROGRAM 21.4.2021

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 14.4.2021

Välkommen med!


Webbinarium 2 – Språk som centralt verktyg inom vård- och omsorgsarbete 28.4 kl.13.00-15.00

PROGRAM:
kl. 13.00–13.15 Inledning
Lotta Forsman (Moderator) & Fredrica Nyqvist

kl. 13.15–13.45 Den flerspråkiga äldreomsorgen– möjligheter och utmaningar 
Gunilla Jansson, professor, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

kl. 13.45–13.50 Bensträckare

kl. 13.50–14.20 Minnessjukdomar, språk och kommunikation
Camilla Lindholm, professor, Fakulteten för informationsteknologi och kommunikationsvetenskaper, Tammerfors universitet.

kl. 14.20–14.30 Bensträckare och tid att ställa frågor i chatten

14.30-15.00 Paneldiskussion och avslut
Gunilla Jansson, Camilla Lindholm, Siv Björklund och Fredrica Nyqvist

Programmet för dagen hittas här: PROGRAM 28.4.2021

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 21.4.2021

Välkommen med!


Webbinarium 3 – Co-Creating Welfare Tech supporting Our Future 21.5 kl.10.00-11.30

Mer information här:

Anmäl dig här: https://crm.abo.fi/Events/960/Apply
Deadline för anmälan är onsdag 14.5.2021

Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering

”Digitalisering pågår inom alla sektorer i samhället och industrin genomgår just nu en digital transformation som gör att vikten av IT-kompetenser ökar. Åbo Akademi satsar på att erbjuda både fortbildande och fördjupade studier inom informationsteknologi för att svara på dessa behov.”

Texten ovan är tagen från en artikel som ingick i CLL:s nyhetsbrev (1/2021) med rubriken ”Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer”. I artikeln framkommer Åbo Akademis satsning av kompetenshöjning hos såväl personal inom IT, som inom social- och hälsovården. Här finns även intervjuer med fem personer som på olika sätt är kopplade till samhällsutvecklingen inom arbetsmarknad, digitalisering och utbildning.

Läs hela artikeln här: Kontinuerligt lärande inom IT och digitalisering behövs inom alla samhällssektorer | Åbo Akademi (abo.fi)