Välmående arbetsgemenskap

Om medarbetarna jobbar väl ihop är det trevligt att jobba på arbetsplatsen. Gemenskapen utgör också en avgörande faktor som påverkar individens arbetshälsa och -förmåga. Även kundbetjäning och kvaliteten i verksamheten har en koppling till hur medarbetarna jobbar som grupp och hur samspelet på arbetsplatsen fungerar. En välfungerande arbetsplats och en god sammanhållning bland personalen är något som varje medarbetare bidrar till. Det är bra att komma ihåg att alla har möjlighet till och också ansvar för att upprätthålla en god samarbetskultur, dela information och ge sina kollegor sporrande och konstruktiv respons.

I det här kapitlet har vi samlat information om, idéer för och tips på hur sammanhållningen på en arbetsplats kan upprätthållas och också utvecklas. Temana i kapitlet är bland andra lösningsorienterat samspel, samarbetsfärdigheter och metoder för hur man tar svåra saker upp till diskussion på en arbetsplats.

Arbetsgemenskapens sociala kapital

Medarbetarkompetens

Spelregler på arbetsplatsen

Interaktionsfärdigheter på arbetsplatsen

Lösningsorienterat samspel

Konstruktiv respons

Hur tar man svåra saker upp till diskussion?