Project publications

Human rights cities in the European Union – Practical guidance | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu) (2024), Finnish translation

Kristiina Vainio, Kestävän kehityksen tavoitteet ja ihmisoikeudet paikallistasolla: Ihmisoikeusperustainen näkökulma Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin. Working Paper Series 2/2023, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University.

Kristiina Vainio, Lisa Grans, Mia Varho, Sara Strömberg & Elina Pirjatanniemi, Becoming a Human Rights City, Policy Brief, Working Paper Series, 1/2023, Institute for Human Rights, Åbo Akademi University.

Kristiina Vainio, Sara Strömberg, Lisa Grans & Elina Pirjatanniemi, Yhtäläinen pääsy Turun kirjastopalveluihin ja digitalisaatio: ihmisoikeusperustainen näkökulma (2022) (in Finnish) Case study 27.9.2022 FINAL rev1

Kristiina Vainio, Lisa Grans, Mia Varho, Sara Strömberg ja Elina Pirjatanniemi, Tutkimuskatsauksia 2/2023, Ihmisoikeuskaupunkina toimiminen tarjoaa kokonaisvaltaisen mallin hyvinvoinnin edistämiseen ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta