Pictures courtesy of KONSTa – Turun Seudun Kuvataidekoulu

Ihmisoikeudet -näyttely koostuu 7-20 vuotiaiden KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulun oppilaiden taiteilemista teoksista.

Yhteistyö Åbo Akademin kanssa alkoi syksyllä 2021, jolloin KONSTan oppilaat toteuttivat teoksia Åbo Akademin – Ihmisoikeuskaupungit – projektin innoittamina. Tuolloin syntyneitä teoksia julkaistiin tämän projektin verkkosivuilla.

Eurooppa neuvoston Ihmisoikeuspäivän tapahtuman Åbo Akademin Arken-rakennuksessa 4. toukokuuta 2023 yhdeydessä pidetään laajennettu näyttely, mihin on lisätty lukuvuoden 2022-2023 aikana syntyneitä uusia teoksia.

KONSTalla ihmisoikeudet -aihe otettiin vastaan suurella kiinnostuksella. Osassa teoksista on työn toteutustapa ollut yhteinen, osassa oppilas on itse voinut päättää kuinka aihetta omassa työssään käsittelee. Taiteen tekemisen lomassa käydyt keskustelut saivat aikaan monenlaisia mietteitä ja herättivät kiinnostuksen oman maamme, sekä muiden maiden ihmisoikeusasioihin. Kiitämmekin mukana olleita tahoja siitä, että hanke toi mukanaan tärkeän aiheen osaksi KONSTan taideopetusta.

KONSTa Turun Seudun Kuvataidekoulu on elokuussa 2018 toimintansa aloittanut kuvataidekoulu, jossa taiteilemaan pääsevät sekä lapset, nuoret että aikuiset. Taiteen perusopetus on KONSTan perustoimintaa, jonka lisäksi koulu tarjoaa sekä koko kauden mittaisia taidekursseja, että vaihtuvia teemallisia lyhytkursseja. KONSTassa järjestetään myös vauvojen värikylpyjä ja taidekursseja, joissa lapset taiteilevat yhdessä aikuisen kanssa.

KONSTa on Suomen kuvataidekoulujen liiton jäsen, toiminta on kannatusyhdistyksen ylläpitämää ja voittoa tavoittelematonta. KONSTa sijaitsee Portsan ja Linnanfältin alueiden välissä, osoitteessa Puutarhakatu 49.

Alina Jäntti

Alina Jäntti

Benjawan Praseatsang

Benjawan Praseatsang

Elisa Koivisto

Elisa Koivisto

Emma Garcia

Emma Garcia

Emmi Jokinen

Emmi Jokinen

Jenna Tirri

Jenna Tirri

Suha Al-Musawi

Suha Al Musawi

Venla Koivisto

Venla Koivisto

Alexandra Di Nardi

Jasmin Moisio

Tiila Heinonen

Vilma Tuominen

Ella Grönholm

Lumi Grönholm

Viljo Elo

Urho Brodkin9v

Olga Ahola

Olavi Suominen

Mona Vilen

Moa Berglund

Moa Berglund

Olivia van Heerden

Helmi Pirilä

Helka Koski

Emma Yrjövuori