News

A global campaign (under the auspices of UCLG) to bring together, and encourage, cities and regions in their activities for the promotion of human rights and of ensuring dignity for all, was launched in July 2022. Find more information about it here: https://www.uclg-cisdp.org/en/news/join-global-campaign-10-100-1000-human-rights-cities-and-territories-2030

Ihmisoikeuskaupunki-projektin loppuseminaari pidetään 12. joulukuuta 2022 alkaen 10.00 Åbo Akademin tiloissa, Arkenin Voltaire-luentosalissa (1 krs),Tehtaankatu 2, 20500 Turku.  Loppuseminaarissa esitellään projektin keskeisimmät löydökset (Agenda loppuseminaariin).  Seminaariin on myös mahdollista osallistua striimauksen välityksellä. Lisää seminaariin ilmoittautumisesta Activities -sivulla.

The Closing Seminar of the Human Rights Cities project will be held on 12 December 2022 at 10:00 at the premises of Åbo Akademi in the Voltaire room, Arken-building (1st floor), Tehtaankatu 2, 20500 Turku.  At the seminar the key findings of the project team will be presented together with the policy brief on the project (Agenda). The seminar will also be streamed live. More information on how to register for the event is available at the Activities -page.

Piteå utropade sig till MR-kommun år 2020 för att synliggöra det arbete som redan görs i kommunen för att främja mänskliga rättigheter och för att inspirera flera aktörer, inklusive föreningar, myndigheter, företag och privatpersoner, att göra mer. Piteå kommun satsar speciellt på områden som folkhälsa, ungdomsfrågor, utbildning, jämställdhet, integration och tillgänglighet.

Mitä tarkoittaa ihmisoikeusmyönteisyys sosiaalityössä? Kooste Ihmisoikeusliiton seminaarista (20.5.2022). Sosiaalihuoltoa säätelevät niin Suomen lait kuin kansainväliset ihmisoikeussopimukset. On tärkeää, että julkista valtaa käyttävät viranhaltijat, kuten sosiaalityöntekijät, tulkitsevat soveltamaansa lainsäädäntöä ihmisoikeusmyönteisesti. Perus- ja ihmisoikeusmyönteisen laintulkinnan tarkoituksena on turvata yksilön oikeuksien täysimääräinen toteutuminen.

The EU Fundamental Rights Agency has issued a useful guide for local authorities on how to make human rights part of everyone’s daily life. It presents presents in a concise way the Framework for human rights cities in the EU and contains practical advice on how to implement it. The Human Rights Cities project will translate this guide into Finnish.

On 22 April 2022, the project team submitted comments (Comments by the Institute for Human Rights at Abo Akademi University 2022) in response to the OHCHR call for Input to report on Local Government and Human Rights.

Kristiina Vainio spoke at a webinar on human rights cities organised by the city of Espoo on 25 March 2022. / Kristiina Vainio piti esityksen Ihmisoikeuskaupungit -tutkimushankkeesta Espoon kaupungin järjestemässä webinaarissa 25.3.2022.

Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti lausui luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaiksi (Lausunto_Luonnos hallituksen esitykseksi SOTE-valvonnasta_ÅA_IMR_24.3.2022). Ihmisoikeusinstituutti esitti huolensa paikallistason valvonnan järjestämisestä tehokkaalla ja riippumattomalla tavalla, 24 March 2022.

Statement by the European Committee of the Regions, Declaration of the European Union’s Regions and Cities on Solidarity with Ukraine, 3 March 2022 (in Finnish: Euroopan unionin alueiden ja kuntien julkilausuma solidaarisuudesta Ukrainaa kohtaan)

Elisa Koivisto

Elisa_Koivisto

Today, to celebrate the international Human Rights Day, we are very glad to announce our collaboration with KONSTa Art School (KONSTa – Turun Seudun kuvataidekoulu), which has generously provided us human rights inspired pictures produced by young artists. You can find the pictures on this website, and there are even more to come. 10 December 2021

We wish to thank the artists and their teachers very much! Happy Human Rights Day to Everybody!

Kristiina Vainio oli puhumassa Helsingin kaupungin järjestämässä ihmisoikeusperustaisuutta paikallistasolla ja ihmisoikeuskaupunkeja käsittelevässä webinaarissa ihmisoikeuksien päivänä 10. joulukuuta 2021.

The EU Fundamental Rights Agency (FRA) will present its Human Rights Cities framework to the Finnish Association of Municipalities (Kuntaliitto/Kommunalförbundet) on 11 November. The national network of international affairs professionals in Finnish cities, municipalities and regions will attend the presentation.

International Centre for the Promotion of Human Rights at the Local and Regional Levels under the auspices of UNESCO and the UNESCO Chair in Human Rights and Human Security at the University of Graz, Austria, Human Rights Go Local: What Works: “From Intentions to Commitments: Towards the Effective and Sustainable Implementation of Human Rights”, 1-8 February 2022

EU Fundamental Rights Agency, How to become a Human Rights City: a new framework launched, 11.10.2021

The EU Fundamental Rights Forum 2021, which was held on 11-12 October, this year includes several sessions on human rights cities. The recordings of the Forum are now available online.

Webinar in Finnish: Kaikkien lasten kunta, Lastensuojelun keskusliitto, 28.9.2021

The Hill, Global coalition of mayors calls for support for Afghan refugees, 26.8.2021

Webinar in Finnish: Turvallinen kaupunkitila kaikille, Finnish League for Human Rights, 20 September 2021