Write us about the archipelago – Kirjoita meille saaristosta – Skrev oss om skärgården!

Observations and memories of the archipelago, the Baltic Sea and its shores
Look back and write, let your thought take off. What do you see, hear, smell? What happens next, or what no longer exists? How does that make you feel?

Write to us: Kirjoita saaristosta!
The link is free to spread!

Havaintoja ja muistoja saaristosta, mereltä ja sen rannoilta
Muistele ja kirjoita, anna ajatuksen lähteä kulkemaan. Mitä näet, kuulet, haistat? Mitä tapahtuu nyt ja mitä ei enää ole? Miltä tämä sinusta tuntuu?

Kirjoita meille osoitteessa: Kirjoita saaristosta!

Linkkiä saa vapaasti levittää. Kiitos!

Observationer och minnen av skärgården, från havet och dess stränder
Kom ihåg och skriv, låt tankarna vandra iväg. Vad ser, hör, luktar du? Vad händer nu och vad finns inte längre?  Hur känns det här för dig?

Skriv till oss: Kirjoita saaristosta!
Länken är fri att sprida!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *