På Svenska

Vårt SeaHer projekt fokuserar på erfarenheter, kunskap och färdigheter relaterade till klimat och Östersjöns och kustområdenas miljö i Finland. Vårt syfte är att studera förhållanden och interaktioner mellan olika typer av kunskaper ur klimatförändringssynpunkt, och hitta olika strategier för att främja anpassningen till klimatförändringen.