Skrivet om projektet

Björklund, S.,  Hansell, K. & Tötterman-Engström, T. (2018). “Absolut ingen rädsla utan nyfikenhet” Tidigareläggning av finska – Case Nykarleby. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(4).

Björklund, S., Hansell, K. & Pärkkä, M. (2020). Att tidigarelägga finska som det andra inhemska språket – erfarenheter från småbarnspedagogik till förskola. Kielikukko, 1/2020, 3033.

Forsman, L. & Ek, J. (2020). Genreskrivande som del av nybörjarundervisningen i ett flerspråkigt klassrum. Kielikukko, 1/2020, 2529.

Virta, S. (2020). Tidigarelagd finska i ett svenskspråkigt daghem: En kvalitativ analys av tio 5-åringars förståelse och produktion av finska med hjälp av en handdocka.