Hallå!-programmets projekt Alla språk med! Kaikki kielet mukaan!

Projektet utvecklar, dokumenterar och sprider forskningsbaserade arbetssätt för språköverskridande samarbete och språkmedvetna arbetssätt som samtidigt öppnar upp för en inkluderande flerspråkighet. Arbetet sker genom samarbete mellan forskare och praktiker inom en helhet som representerar Vasa stads utbildningsväsende från dagvården till andra stadiet.

Hanke kehittää, dokumentoi ja välittää tutkittuja työtapoja kielitietoiseen ja kielirajat ylittävään opetusyhteistyöhön. Hanke rakentuu yhteistyölle tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välillä ja kokonaisuus kattaa Vaasan kaupungin opetustoimen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen.

Projektet Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! finansieras av Svenska kulturfonden, Harry Schaumans stiftelse och Aktiastiftelsen i Vasa.