Rinnakkaissessio 4         Parallel sessions 4

Teemaryhmä 4A:
Työelämäläheisyys korkeakouluissa

1. 54 Kokemuksia ja havaintoja työelämäläheisyydestä korkeakouluissa (PDF)
Esittäjät: Jenni Koponen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, & Eetu-Pekka Heikkinen, Oulun yliopisto

2. 144 Työelämälähtöisiä osaamiskokonaisuuksia avoimina korkeakouluopintoina (PDF)
Esittäjät: Satu Hakanurmi, Turun yliopisto, & Merja Karjalainen, Jyväskylän yliopisto

3. 158 Työelämä haastaa yliopisto-opettajat ja opiskelijat yhteisölliseen luovaan työskentelyyn
Esittäjät: Kirsi Heinonen, Jyväskylän yliopisto

4. 171 Esimiesten sovittelutaitojen kehittäminen draaman avulla
Esittäjät: Jenni Kantola, Vaasan yliopisto

 

Teemaryhmä 4B:
Opiskelijat mukana opetuksen kehittämisessä

1. 20 Opiskelijat verkkokursseja kehittämässä (PDF)
Esittäjät: Tiina Kokko, Mari Laine & Anne Mari Rautiainen, Jyväskylän yliopisto

2. 96 Pedagogista koulutusta kurssiassistenteille – saadaanko parempia oppimistuloksia?
Esittäjät: Kirsti Keltikangas & Jukka Parviainen, Aalto-yliopisto

3. 130 Vertaisopettaminen yhteisöllisyyden tukemisessa korkeakouluopetuksessa (PDF)
Esittäjät: Henna Asikainen, Jaanika Blomster & Janna Pietikäinen, Helsingin yliopisto

4. 167 Kurssin ilmapiiri on meille tärkeä asia! – kolme vinkkiä opiskelijalta opettajalle (PDF)
Esittäjät: Marjut Männistö, Anna-Mari Rouru & Lasse Lilius, Vaasan yliopisto

 

Teemaryhmä 4C:
Korkeakouluopetusta etäällä ja lähellä, verkossa ja luokissa

1. 124 Hyvinvointivalmennus digivalmennukseksi
Esittäjät: Maaret Rutanen, Jonna Salmijärvi & Merja Kurunsaari, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

2. 80 Lähi- ja verkko-opetukseen osallistuneiden opiskelijoiden kokemuksia opetuksesta teologian kursseilla (PDF)
Esittäjät: Tarja Tuononen & Jenni Krapu, Helsingin yliopisto

3. 105 DIGest – yhteisöllisesti digitaalinen kurssiformaatti
Esittäjät: Nea Rantanen & Aku Leivonen, Helsingin yliopisto

4. 120 Flippausta 3 korkeakoulun opiskelijoille (PDF)
Esittäjät: Erkki Pesonen & Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto

 

Teemaryhmä 4D:
Osaava ja oppiva korkeakouluopettaja

1. 111 Analys av handledningsområdet Pedagogisk handledning
Esittäjät: Renata Svedlin, Åbo Akademi

2. 53 Jatkuvan ammatillisen kehittymisen merkitys kokeneille sosiaali- ja terveysalan opettajille
Esittäjät: Meeri Koivula, Tampereen yliopisto

3. 126 DIGIOPE – erikoistumiskoulutus tarjoaa joustavia ratkaisuja opettajien uuteen osaamiseen (PDF)
Esittäjät: Essi Ryymin, Anne-Maria Korhonen & Jukka Niinimäki, Häme University of Applied Sciences

4. 36 21st Century Teaching Competencies in Higher Education
Esittäjät: Sari Stenvall-Virtanen, University of Turku

 

Teemaryhmä 4E:
Pedagoginen johtajuus

1. 32 Opetussuunnitelmatyön laatu ja sen johtaminen Maanpuolustuskorkeakoulussa
Esittäjät: Johanna Anttonen & Satu-Tuulia Vuoksenranta, Maanpuolustuskorkeakoulu

2. 136 Miten opetuksen digitalisoinnille saadaan osaava johtaja? (PDF)
Esittäjät: Aleksi Lahti, Turun yliopisto

3. 139 Näkökulmia digitalisoituvan pedagogiikan johtamiseen korkeakouluissa: strategian, toimintakulttuurin ja osaamisen johtaminen
Esittäjät: Ilona Laakkonen & Jaana Saarisilta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

4. 22 KARVI: Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toteutumisen arviointi 2018
Esittäjät: Sirpa Moitus & Tarja Frisk, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

 

Theme Session 4F (in English):
Are Students Ready for Future Working Life?

1. 11 Assessing students’ innovation competences in higher education (PDF)
Presenters: Meiju Keinänen & Liisa Kairisto-Mertanen, Turku University of Applied Sciences

2. 50 Prepared for Working Life!
Presenters: Paula Naumanen & Jyrki Liesivuori, University of Turku

3. 150 Prepared for Working Life! Learnings from surveys among students, HR professionals and employees on skills and abilities relevant to working (and) life
Presenters: Miira Häkkinen, University of Turku

4. 153 Identifying stakeholder expectations in WBL (Work Based Learning) context (PDF)
Presenters: Päivi Karjalainen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

 

Theme Session 4G (in English):
Development Collaboration – Teacher Communities in Action

1. 21 Teachers’ Academy: Five years of teachers’ reward system, lessons learned?
Presenters: Hanna Korsberg, University of Helsinki

2. 77 The Evolvement of an Online Expert Community
Presenters: Minna Scheinin & Mauri Kantola, Turun ammattikorkeakoulu

3. 137 OpenDigi – Teachers’ communities for improving learning and digipedagogical skills (PDF)
Presenters: Heikki Kontturi & Viivi Seppänen, University of Oulu, & Arto Kortelainen, University of Turku, & Mari Kyllönen, University of Jyväskylä, & Jari Kukkonen, University of Eastern Finland, & Satu-Maarit Frangou, University of Lapland