TIN goes Mirka 15.5

TIN doktorandnätverket och Mirka ordnar en gemensam eftermiddag, Måndagen den 15.5 kl 13-16 vid Mirka, Jeppo.

För mera information samt anmälan se här

Välkomna med!

TIN-seminarium Torsdagen den 20.4.2023

Söker du ett diplomarbete, är intresserad av att börja doktorera eller bara vill  höra vad som händer vid ET/IT?

Energitekniken och Informationsteknologin vid ÅA i Vasa

presenterar pågående/kommande projekt inom sina ämnen, Torsdagen den 20 April kl 14-16

Mera info hittas här

 

Varmt välkomna!

Lediga tjänster vid IT och ET i Vasa

Professor eller biträdande professor (nivå 2) i informationsteknologi / Professor or Associate Professor (Level 2) in Information Technology
Kolla här
Ansök senast 10.4.2023!
Äldre universitetslektor eller universitetslektor i energiteknik
Kolla här
Ansök senast 10.4.2023

Nya doktorandplatser vid FNT, ÅA

Fakulteten för Naturvetenskaper och Teknik (FNT) vid Åbo Akademi utlyser nya avlönande  doktorandplatser!

Ansökningstiden utgår 30 mars 2023 kl. 15.00 finsk tid.

Ytterligare information hittas här

 

Hälsar,

Arbetsgruppen för TIN-doktorandnätverket i Österbotten

God Jul och Gott Nytt År

Åter igen är julen här!

Som det ofta brukar vara, har hösten gått snabbt och upplevelsen att man inte riktigt hinner med, finns där.

 

För TIN-doktorandnätverkets del har höstterminen varit förhållandevis lugn. En del av TIN-doktoranderna medverkade med en poster i invigningen av ET/IT´s nya utrymmen vid Academill i November. Utöver detta hölls ett TIN-event den 12 December för nätverkets doktorander och deras handledare. Doktoranderna presenterade sin forskning för varandra och handledarna och diskussioner kring framtida önskemål hölls. Det framkom bl.a. att det finns ett behov att fortsätta ordna fysiska träffar för doktoranderna för att skapa en god gemenskap.

 

Med dessa ord vill vi önska er

God Jul och Ett Gott Nytt År

 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Er år 2023!

Inflyttningsfest hösten 2022

Fakulteten för naturvetenskap och teknik vid ÅA håller på att utforma en ny profilering med intensifierat samarbete mellan Energitekniken (ET) och Informationsteknologin (IT) i Vasa. Den 14.11 höll ET och IT i Vasa en inflyttningsfest i Academill, eftersom enheterna under hösten 2022 flyttat in i nya gemensamma kontorsutrymmen. Studeranden, personal, alumner, samarbetspartner, finansiärer och andra intresserade var inbjudna till Academill för att åhöra en paneldiskussion gällande regionala utvecklingsmöjligheter, men även möjliga utmaningar som kan tänkas uppkomma, då en ny profil ska initieras.

Under tillfället fanns även möjlighet att bekanta sig med den forskning som TIN-doktoranderna och ÅA-personal bedriver vid Vasa-enheten. För de som bara ville mingla och träffa gamla bekanta var detta även möjligt.

 

Tack till alla som medverkade!

Invigning av ET och IT’s nya utrymmen i Academill / Inauguration of ET and IT’s new spaces in Academill

In English below.

Välkommen på invigningen av ET och IT’s nya utrymmen i Academill

 

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT) vid Åbo Akademi har varit verksam i Vasa sedan 2011 då utbildningen på diplomingenjörsnivå i energiteknik startade. År 2021 utökades verksamheten, och man kan nu även bli diplomingenjör i informationsteknologi i Vasa.

 

Denna höst har Energitekniken och Informationteknologin flyttat in i nya, gemensamma utrymmen i Academill, och vi vill nu fira detta genom att bjuda in studerande, alumni, kollegor, finansiärer och övriga samarbetspartners. Evenemanget ordnas i Academills foajé måndagen den 14 november 2022, kl. 16-18.  Vi börjar tillställningen med en paneldiskussion som behandlar regionens behov gällande forskning och utbildning inom energi- och informationsteknik. Förutom detta är programmet inofficiellt, och man kan networka eller bara umgås med gamla bekanta. Det finns även möjlighet att diskutera aktuell verksamhet och forskning vid ämnena med doktorander och personal samt bekanta sig med de nya utrymmena.

 

Anmäl ditt deltagande senast 6.11 på adressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/14962/lomake.html.

_____________________________________________________________________

Welcome to the inauguration of ET and IT’s new spaces in Academill

 

The Faculty of Science and Engineering at Åbo Akademi University has been active in Vasa since 2011 when the master’s program in Energy Technology began. From 2021, we now also provide a master program in Information Technology in Vasa.

 

This fall, Energy Technology and Information Technology in Vasa has moved into new spaces in Academill. Therefore, we invite students, alumni, colleagues, financiers and other partners to celebrate this with us in the foyer in Academill on Monday, November 14th, 2022, at 4-6 PM. We start the event with a panel discussion about the regional need for research and education related to energy and information technology. The rest of the program is informal, with opportunities for networking or just to meet old acquaintances. During the event, it is also possible to discuss current activities and research with PhD students and personnel, as well as visit the new office spaces.

 

Please register for the event before November 6th at https://survey.abo.fi/lomakkeet/14962/lomake.html.

 

Glad Sommar!

Ännu ett läsår håller på att gå mot sitt slut vid skolor och universitet, och sommaren annalkas.

TIN- arbetsgruppen vill därför önska er en riktigt skön sommar och en avkopplande sommarledighet!

Och så hoppas vi att vi syns nästa läsår igen, då vår verksamhet fortsätter!

 

Soliga hälsningar!