Studier

 

Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad de enskilda studieinriktningarna innehåller är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet.

 Studerandes vardag
I följande intervjuer berättar studerande till exempel om sin vardag vid (och utanför) universitetet, om vad som skiljer universitetet från skolan och vad de gör för att hantera stress i studierna.


Läraren berättar
Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.


På utbyte
Studier eller praktik utomlands är en obligatorisk del av studierna i de flesta språkämnen (gäller inte svenska och finska – men du får gärna åka utomlands även i dessa). Se på intervjuerna för att få reda på vad två studerande upplevde och lärde sig under utbytet!