Weikko Wilhelm Peltonens fond

Stipendium ur Weikko Wilhelm Peltonens fond (3 378,30 €) lediganslås att sökas våren 2022.

Ur W W Peltonens fond beviljas stipendum till svenskspråkig läkare för cancer- eller därtill anknuten forskning.

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten. (blanketten öppnar 6.4.2022)

Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och forskningsplan. Svenskspråkigheten bör intygas med utdrag ur befolkningsregistret eller motsvarande.

Ansökningstiden utgår fredagen den 6.5.2022 kl. 15.00.

Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.