Weikko Wilhelm Peltonens fond

Stipendium ur Weikko Wilhelm Peltonens fond (2 862,00 €) lediganslås att sökas senast den 2 mars 2020 kl. 15.00.

Ur W W Peltonens fond beviljas stipendum till svenskspråkig läkare för cancer- eller därtill anknuten forskning.

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökan bör åtföljas av meritförteckning och forskningsplan. Svenskspråkigheten bör intygas med utdrag ur befolkningsregistret eller motsvarande.

Ansökningstiden går ut måndagen den 2 mars 2020 kl. 15.00.

Åbo Akademis rektor fattar beslut om stipendiet under vårens lopp. Beslut delges senast i juni. Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.