Eugen Schaumans fond

Ur Eugen Schaumans fond utdelas år 2021 stipendier till ett sammanlagt belopp om
54 700,00 €. Enligt fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare ”främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område”.

Ansökningstiden utgår fredagen den 30.4.2021 kl. 15.00

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten. (blanketten öppnar 7.4.2021)

Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.