Eugen Schaumans fond

Ur Eugen Schaumans fond utdelas år 2023 stipendier till ett sammanlagt belopp om
101 000,00 €. Enligt fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare ”främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område”.

Ansökningstiden utgår måndagen den 24.4.2023 kl. 15.00

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten. (blanketten öppnar 6.4.2023)

Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.