Med. lic. B. A. Henricssons stipendiefond

Stipendiet ur B A Henricssons fond utges för fortsatta medicinska studier till svenskspråkig studerande som avlagt medicinsk preliminärexamen.

Med. lic. Bror August Henricssons stipendiefond har ingen utdelning år 2022.