Enkät – kyselylomake – jearahallanskovvi

Dearvva/Hei/hej/! (Text på svenska nedan. Suomeksi alla. )

Dearvva!

Dán jearahallanskovi ulbmilin lea dutkat suoma-, ruoŧa- ja sámegielat nuoraid oaiviliid iešguđet gielain ja daid hálliin Suomas ja Ruoŧas.
Du vástádusat leat dehálaččat.  Du ii sáhte dovdat vástádusaid vuođul. Jearahallamii vástideapmi doalvu sullii 15-25 minoha.

Superskeaŋkakoarta 4 x 50 € /500 kr vuorbáduvvo vástideaddjiid gaskkas. Addit mielas lasi dieđuid dutkamuša birra: sanna.heittola@abo.fi

Davvisámegillii

Hej!

Vid Åbo Akademi i Finland undersöker vi ungas (15-25 år) uppfattningar om det finska, svenska och samiska språket i Finland och Sverige. Bland deltagarna lottar vi ut några SuperPresentkort värt 500 kr. Det tar 15-25 minuter att fylla i blanketten och du förblir anonym. Enkäten är aktiv fram till slutet av april. Om du vill veta mer om undersökningen kan du kontakta oss sanna.heittola@abo.fi.

Enkäten på svenska

Hei!

Åbo Akademilla tutkimme Suomessa ja Ruotsissa asuvien nuorten (15-25v) käsityksiä suomen, ruotsin ja saamen kielestä. Vastaajien kesken arvomme muutaman 50€:n SuperLahjakortin. Voit vastata kyselyyn valitsemallasi kielellä. Vastaaminen tapahtuu anonyyminä. Vastaaminen kestää 15-25 minuuttia ja lomake on auki huhtikuun loppuun asti. Jos haluat lisää tietoa tutkimuksesta voit ottaa meihin yhteyttä: sanna.heittola@abo.fi.

Kyselylomake suomeksi

Undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetskap och minoritisering i Finland och Sverige