MinUng-projektet

I Minoritetsunga (MinUng)-projektet jämförs svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om olika språk och dess talare i Finland och Sverige. Vi undersöker betydelsen av geografisk kontext och språkstatus för gymnasieåriga ungas synsätt.

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden i Finland.

Materialet i undersökningen samlas in med elektronisk enkät och Q-metod. Syftet med elektronisk enkät är att få en bred uppfattning om hur svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungdomar positionerar sig själva som språkanvändare och språkgruppstillhörig i relation till de övriga språken. Den Q-metodologiska delen av undersökningen ger en möjlighet att få en djupare inblick i vilka slags individuella uppfattningar och erfarenheter de unga har om olika språk, minoritetsskap och minoritisering.

Projektgruppen består av professor Siv Björklund och postdoc forskare Sanna Heittola. Projektet har en styrgrupp som består av Pigga Keskitalo (Lapplands universitet), Eva Lindgren (Umeå universitet) och Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi).

Projektet har inletts i början av mars 2020.

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta projektgruppen via e-post. Använd förnamn.efternamn@abo.fi

Undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetskap och minoritisering i Finland och Sverige