MinUng-projekti

Minoritetsunga (MinUng)-projektin tarkoituksena on vertailla suomen-, ruotsin- ja saamenkielisten nuorten käsityksiä eri kielistä, kieliryhmistä ja niihin kuulumisesta. Tutkimme maantieteellisen kontekstin ja kielen vaikutusta lukioikäisten nuorten näkökulmiin.

Projektin rahoittajana toimii Svenska Kulturfonden i Finland.

Tutkimuksen materiaali kerätään elektronisella lomakkeella ja Q-menetelmällä. Elektronisella lomakkeella saadaan laaja käsitys siitä, kuinka ruotsin-, suomen- ja saamenkieliset nuoret asemoivat itsensä kielenkäyttäjinä ja kieliryhmän jäseninä suhteessa muihin kieliin.  Tutkimuksen Q-metodologinen osa antaa syvemmän katsauksen nuorten käsityksiin ja kokemuksiin eri kielistä ja kielivähemmistöön kuulumisesta.

Projektiryhmä koostuu tutkimuksen johtajasta professori Siv Björklundista sekä post doc tutkija Sanna Heittolasta. Projektin ohjausryhmään kuuluvat Pigga Keskitalo (Lapin yliopisto), Eva Lindgren (Umeå universitet) ja Pia Nyman-Kurkiala (Åbo Akademi).

Projekti on alkanut maaliskuussa 2020.

Yhteystiedot

Voit ottaa projektiryhmään yhteyttä sähköpostitse. Käytä osoitetta etunimi.sukunimi@abo.fi

Undersökning om svensk-, finsk- och samiskspråkiga ungas positioneringar och uppfattningar om minoritetskap och minoritisering i Finland och Sverige