Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa vuonna 2017–2019. Oikeuspsykologia tarkastelee psykologisen tiedon ja osaamisen soveltamista oikeuden käytössä ja rikostutkinnassa. Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus on kaksikielinen ja se on suunniteltu yhteistyössä psykologian ja oikeustieteiden oppiaineiden sekä työelämän tahojen kanssa. Åbo Akademi toimii erikoistumiskoulutushankkeen koordinoivana yliopistona. Koulutuksen yhteistyöverkostoon kuuluvat psykologian ja/tai oikeustieteen oppiaineet seuraavista yliopistoista: Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi.

Yhteystiedot: rattspsykologi@abo.fi

Koulutuksen kohderyhmä ja valintaperusteet

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille (joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto). Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu osallistujille, joilla jo on työkokemusta, sillä yhtenä koulutuksen keskeisenä työmuotona on pohtia työelämässä kohdattuja ilmiöitä ja analysoida sekä saada palautetta omista työtavoistaan.

 

Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on keskeisten oikeuspsykologian käsitteiden ja aihepiirien hallitseminen sekä tiedon soveltaminen aktiivisesti omaan työhön. Koulutuksen moniammatillisuus mahdollistaa myös eri alojen edustajien keskinäisen palautteen annon ja oppimisen sekä moniulotteisemman näkemyksen saamisen oikeusprosessista ja omasta työkentästä osana sitä. Osallistujien kirjallisten tehtävien myötä tavoitteena on koota suomeksi ja ruotsiksi keskeisten oikeuspsykologisten teemojen ajantasainen tieteellinen näyttö.

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa inhimillisen tiedonkäsittelyn, havainnoinnin ja muistin toiminta, päätöksenteon psykologia sekä tunteisiin ja motivaatioon liittyvät oikeuspsykologiset kysymykset, asiantuntijuus ja asiantuntijalausuntojen kirjoittaminen ja niiden kriittinen tarkastelu, erityisen suojelun tarpeessa olevien todistajien kohtaaminen, ihmisten kuuleminen oikeusprosessissa, mielentilatutkimusten ja vaarallisuusarvioiden tekeminen, rikollisen käyttäytymisen syyt ja siihen vaikuttaminen, uusimisriskitekijät ja rikoksentekijöiden kuntoutus, rikoksen vaikutukset uhriin, mielenterveysongelmien huomioiminen oikeusprosessissa, huoltajuuskiistat ja lasten asema oikeusprosessissa ja sovittelu.

Koulutussisältö on keskeisten käsitteiden ja tiedon osalta yhteinen kaikille. Työnohjauksissa, ryhmätöissä sekä yksilöllisissä tehtävissä osallistujilla on mahdollisuus keskittyä oman työnsä kannalta merkittävimpiin kysymyksiin.

Koulutus 2019-2021

Koulutus alkaa syksyllä 2019 ja jatkuu keväälle 2021. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja toiseen koulutukseen ottettiin 36 opiskelijaa. Koulutuksen hinta on 120 euroa / opintopiste eli yhteensä 3600 euroa.

Koulutuspäiviä tulee olemaan noin yksi kuukaudessa, joista noin puolet ovat pienryhmätyöskentelyn tai työnohjauksen muodossa. Muutoin opinnot tapahtuvat pääosin etäopiskeluina. Koulutuspäivät pidetään Helsingissä. Läsnäolo näissä on pakollinen. Koulutuspäivien välillä järjestetään työnohjausta pienryhmissä (4-5 tuntia per kerta). Näissä läsnäolo paikalla on toivottava, muttei välttämätön, eli tarvittaessa työnohjaukseen voi osallistua etäyhteyden kautta.

Koulutuspäivien päivämäärät:

Avausseminaari                                                        29-30.8.2019

KP 1                                                                            11.10.2019

KP 2                                                                            10.1. 2020

KP 3 ja 4                                                                     16-17.3.2020

KP 5                                                                             8.5.2020

KP 6                                                                             24.8.2020

KP 7                                                                             12.10.2020

KP 8                                                                             11.12.2020

KP 9                                                                             11.1.2021

KP 10                                                                           12.3.2021

Lopetusseminaari                                                     13-14.5.2021

Työnohjaukset (1 per ryhmä):

Työnohjaus 1/8

Ryhmä 1: 7.11.2019

Ryhmä 2: 8.11.2019

Ryhmä 3: 14.11.2019

Ryhmä 4: 20.11.2019

Ryhmä 5: 21.11.2019

Ryhmä 6: 22.11.2019

 

Työnohjaus 2/8

Ryhmä 1: 14.2.2020

Ryhmä 2: 5.2.2020

Ryhmä 3: 6.2.2020

Ryhmä 4: 7.2.2020

Ryhmä 5: 12.2.2020

Ryhmä 6: 13.2.2020

 

Työnohjaus 3/8

Ryhmä 1: 23.4.2020

Ryhmä 2: 24.4.2020

Ryhmä 3: 15.4.2020

Ryhmä 4: 16.4.2020

Ryhmä 5: 17.4.2020

Ryhmä 6: 22.4.2020

 

Työnohjaus 4/8

Ryhmä 1: 4.6.2020

Ryhmä 2: 5.6.2020

Ryhmä 3: 8.6.2020

Ryhmä 4: 1.6.2020

Ryhmä 5: 2.6.2020

Ryhmä 6: 3.6.2020

 

Työnohjaus 5/8

Ryhmä 1: 23.9.2020

Ryhmä 2: 24.9.2020

Ryhmä 3: 25.9.2020

Ryhmä 4: 28.9.2020

Ryhmä 5: 21.9.2020

Ryhmä 6: 22.9.2020

 

Työnohjaus 6/8

Ryhmä 1: 16.11.2020

Ryhmä 2: 17.11.2020

Ryhmä 3: 18.11.2020

Ryhmä 4: 19.11.2020

Ryhmä 5: 20.11.2020

Ryhmä 6: 13.11.2020

 

Työnohjaus 7/8

Ryhmä 1: 4.2.2021

Ryhmä 2: 5.2.2021

Ryhmä 3: 11.2.2021

Ryhmä 4: 12.2.2021

Ryhmä 5: 18.2.2021

Ryhmä 6: 19.2.2021

 

Työnohjaus 8/8

Ryhmä 1: 16.4.2021

Ryhmä 2: 9.4.2021

Ryhmä 3: 12.4.2021

Ryhmä 4: 13.4.2021

Ryhmä 5: 14.4.2021

Ryhmä 6: 15.4.2021