Etänä kuuleminen

Videoidun kuulemisen ja etäyhteyden kautta tapahtuvan kuulemisen hyödyntäminen oikeusprosessissa, oikeuspsykologinen näkökulma

Koronatilanne on pakottanut oikeusjärjestelmää – kuten muutakin työelämää – nopeasti ottamaan käyttöön etätyöskentelyn eri muotoja aiempaa laajemmassa mittakaavassa. Asianosaisten kuuleminen videoyhteyden kautta toteutetaan nyt yhä enenevissä määrin, ja tästä voimme itse asiassa oppia paljon hyödyllistä tulevaisuutta ajatellen, sillä tutkimusten mukaan etäyhteyden kautta kuuleminen voi tarjota myös mahdollisuuksia parantaa todistajien kertomusten laatua, vaikka usein ajattelemme toisinUuden tilanteen innoittamana Åbo Akademin oikeuspsykologian tutkimusryhmä LePÅ tarjoaa yhteistyössä Tuomioistuinviraston kanssa lyhyen videoluentosarjan, jossa oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman avaa tutkimusnäyttöä liittyen ihmiseen todistajana, videoinnin hyödyntämiseen esitutkinnassa sekä etäyhteyden kautta kuulemiseen.

INTRO: Etänä kuuleminen, johdanto

Etänä kuuleminen: Osa 1 Inhimillinen muisti ja todistajien kuuleminen, lähtökohtia

Etänä kuuleminen: Osa 2 Paperille vai videolle?

Etänä kuuleminen: Osa 3 Etäyhteyden kautta kuuleminen