FiKon

Projektet FiKon – Nya perspektiv på Finlands konsthistoria avser att på basen av bred, ny tvärvetenskaplig forskning uppdatera och revidera konstens historia i Finland. Konstens historia kommer att presenteras i ett tredelat översiktsverk och riktas till såväl studerande på högskolenivå som den breda konst- och arkitekturintresserade publiken. Projektet är förankrat vid Konstvetenskap/ Åbo Akademi men utförs i nära samarbete med experter vid andra inhemska universitet och vid olika konstinstitutioner.

Projektledare: Marie-Sofie Lundström, FD

Redaktionen

Marie-Sofie Lundström, FD, biträdande professor
Huvudredaktör, skribent

Kari Kotkavaara, FD, docent, lektor.em.
Redaktör, skribent

Mia Åkerfelt, FD, universitetslärare
Redaktör, skribent

Pia Wolff-Helminen, FM, doktorand
Redaktör, skribent, projektkoordinator

Katve-Kaisa Kontturi, FD, docent, lektor, Turun yliopisto (tidsperioden 1950-2020)
Redaktör, skribent

Siv Österlund, FK
Bildassistent


Utomstående redaktionsmedlemmar

Hanna-Leena Paloposki, FD, specialforskare, Nationalgalleriet (tidsperioden 1800-1900)