Eugen Schaumans fond

Ur Eugen Schaumans fond utdelas år 2019 stipendier till ett sammanlagt belopp om 67.000 €. Enligt fondens bestämmelser utges stipendierna åt finlandssvenskar och åt rikssvenska medborgare ”främst för rättsvetenskaplig forskning och juridiska studier som är ägnade att stärka och fördjupa den nordiska gemenskapen på rättens område”.

Ansökan riktas till Forskningsservice vid Åbo Akademi och görs via den elektroniska ansökningsblanketten.

Ansökningstiden går ut fredagen den 1 mars 2019 kl. 15.00.

Närmare uppgifter ges av forskningskoordinator Johanna Hedenborg, tfn (02) 215 4793, e-post johanna.hedenborg@abo.fi.