Program

Dag 1 Torsdag 7.11.2019

17.30-18.15    Registrering i Academill, foajén. Kaffe och salt tilltugg.

18.15-18.30    Konferensen öppnas. Välkomstord av Åbo Akademis vicerektor Mikael Lindfelt och professor Michael Uljens i Akademisalen

18.30-19.00    Presentation av Caroline Runesdotter och Elsi-Brith Jodal.  Läroplansteori i lärarutbildningen- rapport från konferensen i Göteborg 2017

19.00-20.00   Key-note 1: FD Kirsten Sivesind: ”Å muliggjøre danning gjennom måter å forske på: om betydningen av bilder, scenarier og historiske linjer.”

20.00-21.30    Middag vid Academill, Övre Torget

Dag 2 Fredag 8.11.2019

09.00-10.00  Key-Note 2: professor Michael Uljens ”Grounding Research on Curriculum Work and Reform in and for Political Democracy in Education Theory” i auditorium Bruhn, rum C0201

10.00-10.15   Paus med kaffeservering i Academill, foajén

10.15-11.45    Parallella sessioner 1 i rum C0201, C0214, E0610, F0607, E0612

11.45-12.45     Lunch i Academill, Övre torget

12.45-14.15    Parallella sessioner 2 i C0201, E0610, F0607, F0612

14.15-14.30     Paus med kaffeservering i Academill, foajén

14.30-15.30    Paneldiskussion i auditorium Bruhn, rum C0201

15.30-15.45    Avslutande ord