Studier

Om du vill veta hur vardagen som studerande ser ut och vad teologistudierna innehåller rent konkret är det en bra idé att fråga någon som verkligen vet.

 Studerandes vardag

I följande intervjuer berättar studerande till exempel om sin vardag vid (och utanför) universitetet, om vad som skiljer universitetet från skolan och vad de gör för att hantera stress i studierna.

Läraren berättar

Naturligtvis är det inte bara studerande som är experter på studierna, utan också de som sitter mitt emot dig i seminarierummet – nämligen lärarna. Titta på videorna för att se deras perspektiv på studierna.

På utbyte

Studier eller praktik utomlands är inte en obligatorisk del av teologistudierna, men det betyder absolut inte att du inte kan åka. Studier i utlandet är alltid en bra idé om du vill lära känna nya människor och en ny kultur – eller om du vill läsa kurser som inte finns vid vårt universitet. Du behöver inte åka långt bort, men självklart finns även den möjligheten!