Välkommen

Välkommen till SoS – språk och stilguiden för dig som skriver texter vid Åbo Akademi! De som ansvarar för den här webbplatsen är lärare i svenska och kommunikation på Språkcentret vid ÅA.

I den här guiden hittar du material knutet till språk och kommunikation som du kan använda i dina studier, men också i arbetet vid sidan om eller efter studierna. I Åbo Akademis språkprogram (2016) konstateras att Åbo Akademi i sin verksamhet lägger vikt vid att använda en god svenska. Oavsett om du är student, forskare eller personal vid ÅA är du en del av ÅA, och här vill vi på Språkcentret hjälpa dig på vägen. Titta också in på våra sidor på ÅA:s intranät! Observera bland annat vår Textverkstad, där du kan titta in med språkfrågor eller någon textsnutt du vill ha språklig respons på.

Ta gärna kontakt direkt med oss om du har synpunkter på innehållet i guiden.
Du kan kontakta oss via kati.palmberg[at]abo.fi eller Språkcentrets kansli, csk-kansli[at]abo.fi.