Kategorier
Rapport

Störst ideologisk skillnad mellan unga män och unga kvinnor i Svenskfinland

I den samhälleliga debatten har det under en längre tid pågått en diskussion om den växande politiska klyftan mellan unga män och unga kvinnor. Kan vi återfinna dessa trender hos finlandssvenskarna? Denna rapport bygger på data från en enkät som skickades ut till den svenskspråkiga medborgarpanelen Barometern i november 2023. Enkäten besvarades av 4410 personer […]

Kategorier
Rapport

“Falsk polarisering”: Att dra slutsatser om samhällspolarisering från politiska diskussioner online

För ett par veckor sedan diskuterade Marina och Jesper polariseringen i Svenskfinland på Vetenskapskarnevalen i Vasa. Därefter ställde vi upp på en intervju och diskuterade olika aspekter att beakta med samhällspolariseringen i Svenskfinland. Du kan läsa hela artikeln här: https://svenska.yle.fi/a/7-10045759 En intressant aspekt av artikeln är den politiska diskussion som uppstod i kommentarsfältet på YLE. […]

Kategorier
Rapport

Lägesrapport – Två vetenskapliga artiklar i arbete

I juni hade vi nöjet att välkomna en av våra internationella rådgivare, Per-Ola Öberg, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, till Vasa för ett internationellt rådgivarmöte inom projektet. Under två intensiva dagar ägnade vi oss åt att diskutera vårt pågående projekt och de två vetenskapliga artiklar som är under utveckling. Det var en givande tid […]

Kategorier
Rapport

Vilka åsikter har Svenskfinland i polariserande sakfrågor?

Det senaste blogginlägget diskuterade vilka frågor som finlandssvenskarna upplever att delar folks åsikter. Resultatet visade att det finns flera frågor som upplevs vara polariserande. Bland dessa sakfrågor var invandring den som upplevs vara mest polariserande. Därutöver var svenska språket, NATO, inkomstskillnader, sexuella minoriteter och klimatet frågor som upplevs vara polariserande. På söndagen, 2 april, går […]

Kategorier
Rapport

Vilka frågor upplever finlandssvenskarna att delar folks åsikter?

Det senaste blogginlägget diskuterade huruvida Svenskfinland är polariserat och visade att sakfrågor som invandring, miljöfrågor, sexuella minoriteters rättigheter affektivt polariserar Svenskfinland. Idag, den 22 mars 2023, kör förhandsröstningen i gång i Finland inför riksdagsvalet. Under de senaste veckorna har vi fått ta del av valkampanjer och valdebatter. I dessa har vi sett att många sakfrågor […]

Kategorier
Rapport

Är Svenskfinland polariserat?

Vi har alla en känsla av att det är vissa samhällsfrågor som kraftigt delar det finländska folket. Huruvida, och till vilken grad, detsamma gäller i Svenskfinland är en av huvudfrågorna i vårt projekt ”Ett polariserat samhällsklimat i Svenskfinland?”.  Under år 2022 utförde vi ett par enkäter på detta tema genom den finlandssvenska Barometern. I dessa […]

Kategorier
Rapport

Varför forskar vi om samhällspolarisering i Svenskfinland?

Politisk polarisering är ett välkänt begrepp och forskare har länge varnat om dess effekter. Om diskussion endast sker med likasinnade individer och om man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot den egna uppfattningen kan demokratin försämras på sikt. Värderingsbaserad polarisering och affektiv polarisering kan leda till flera negativa fenomen som mer hatprat, […]

Kategorier
Projektteamet

Vilka är vi? – Jesper Eklund

Gott nytt år! Efter en paus fortsätter vi nu att presentera ett tillägg till projektteamet, det är dags att bekanta sig med Jesper Eklund. Vad är hans roll i projektet, och vad drömde han om i sina unga dagar? Vilka är dina forskningsintressen? Min forskarkarriär har inte tagit fart än, men man vet aldrig. Det […]

Kategorier
Projektteamet

Vilka är vi? – Daniel Kawecki

Midsommaren står för dörren, men innan firandet börjar ska vi få bekanta oss med Daniel Kawecki och ta del av hans tips på sommarläsning. Glad midsommar! Vad handlar din forskning om? Vilka är dina forskningsintressen? Jag forskar om politisk polarisering och fokuserar på känslomässiga avstånd mellan anhängare till olika partier, så kallad affektiv polarisering. Känslorna, […]

Kategorier
Projektteamet

Vilka är vi? – Aleksi Suuronen

Idag ska vi få bekanta oss med Aleksi Suuronen och hans roll i projektet, samt få boktips inom två vitt skilda områden: fantasy och statistik. Eller kanske de inte är så olika varandra trots allt, ibland kan nog statistik kännas som om det vore både magiskt och från en annan värld. Vad handlar din forskning […]