Om projektet

Ett polariserat samhällsklimat i Svenskfinland? – Omfattning, orsaker och lösningar (2022–2025)

Projektet tar sig an uppgiften att systematiskt studera den samhälleliga polariseringen i Svenskfinland. En grupp statsvetare undersöker orsakerna till och effekterna av de tendenser till polarisering i Svenskfinland som under senare år tagit sig uttryck i bland annat dåligt samhällsklimat i kommunfusionsfrågor och i att känslorna ofta tar över i debatter om exempelvis vindkraft, invandring och enspråkiga kontra tvåspråkiga lösningar.

Med hjälp av enkätmaterial från den finlandssvenska medborgarpanelen Barometern undersöker forskarna i vilken utsträckning det finns åsikts- och informationsbubblor i Svenskfinland. De undersöker också om man kan se värdebaserad och känsloladdad polarisering i anslutning till dessa bubblor och vilka effekter polariseringen i så fall har på individens åsikter och beteende. Projektet kommer dessutom att undersöka vilka faktorer som kan motverka polariseringen och dess effekter.

Projektet finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland och genomförs vid Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi.

Projektgrupp
docent Marina Lindell, projektledare
professor Kim Strandberg
PD Janne Berg, postdoktoral forskare
PD Janette Huttunen, postdoktoral forskare
PM Daniel Kawecki, doktorand
PM Jenny Backström, doktorand
PM Aleksi Suuronen, doktorand
PM Jesper Eklund, forskningsassistent