Kriget i Ukraina – såhär kan du använda bilderboken FLYKTEN för att bearbeta temat med barn

Kriget i Ukraina berör oss alla, små som stora, starkt just nu och exempelvis Utbildningsstyrelsen, Förskoleforum och MLL har under de senaste veckorna publicerat råd för hur vi kan samtala med små barn om det som händer.

Utöver att tala med barnen är det värdefullt att medvetet skapa mångsidiga möjligheter för barn att bearbeta sina tankar och känslor genom t.ex. dialogisk läsning av bilderböcker kombinerad med till exempel lek, berättande, drama, musik och konst.

Tillsammans med min kollega Jessica Nylund på småbarnspedagogik vid Åbo Akademi har jag därför skrivit fram en liten guide för hur du som personal inom småbarnspedagogiken kan använda bilderboken FLYKTEN av Francesca Sanna som ett redskap för att hantera barns reaktioner kring det som sker. Boken handlar om en familj på flykt, om sökande efter trygghet och ett nytt hem – och om magiska trollformler som kan trolla bort krig <3

Du kan ladda ner guiden i pdf-format här. En ledstjärna i arbetet är att skapa en känsla av att vi tillsammans kan hjälpas åt med det som är svårt och att vi kan vara med och hjälpa varandra att känna oss trygga i vardagen och i världen. Vi hoppas att gudien ska inspirera och stöda arbetet på ett sätt som bidrar till barns kapacitet att hantera det som händer på ett konstruktivt sätt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *