Om projektet

Projektet INTAKT handlar om prokrastinering, alltså när vi skjuter upp det vi tänkt göra fastän vi vet att det har negativa konsekvenser. Under våren 2024 undersöker vi vad som orsakar prokrastinering. Under hösten kommer vi att utveckla och utvärdera en app som ska ge stöd i situationer då vi prokrastinerar, och hälpa till att minska på förekomsten av prokrastinering.

Är du intresserad av att vara med och utveckla appen? Vi kommer under hösten 2024 att ordna workshoppar där vi tillsammans diskuterar och utvärderar möjliga lösningar. Hör av dig till projektledaren Daniel på adressen daniel.ventus@abo.fi!

Gästföreläsning om prokrastinering – uppskjutandets psykologi

Prokrastinerar gör vi när vi skjuter upp en aktivitet trots att vi vet att det antagligen har negativa konsekvenser. Prokrastinering handlar mindre om personlighet och mer om motivation och beteendemönster. I denna föreläsning riktad till både studerande och personal ges en översikt kring det aktuella forskningsläget på området och vad vi kan förändra för att lättare får saker och ting gjorda – i tid. Bland annat presenteras studier på gränsdragningen mellan alldagligt uppskjutande och svåra problem, liksom vilka effekter som psykologisk behandling kan ge på prokrastinering och hälsa.

Föreläsare är Alexander Rozental som är legitimerad psykolog (Sverige) och professor i psykologi vid Luleå tekniska universitet. Han har tidigare arbetat vid Uppsala universitet och Karolinska institutet. Hans forskning har de senaste tio åren handlat om att utveckla psykologisk behandling för prokrastinering och perfektionism.

Föreläsningen hölls 7.11.2023. Projektet och kommande datainsamlingar presenteras kort i början av föreläsningen. Du kan se den inbandade föreläsningen här nedanför!

Här hittar du Alexanders presentation om prokrastinering.

 

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.