Välkommen till DiDiDi:s webbplats!

DiDiDi:s syfte är att granska, upptäcka och sprida de lärandepotentialer som ny innovativ digital teknik kan innebära för undervisning och didaktisk utveckling i skola, lärarutbildning, forskning och fortbildning.

Under åren 2006-2016 byggdes DiDiDi-projektet upp av flera delprojekt under ledning av en styrgrupp med medlemmar från flera olika aktörer inom utbildning i Vasa. Hösten 2017 publicerade projektet boken ”DiDiDi vid Vasa övningsksola 10 år!”.

Nu forstätter projektet som ett ”paraply” för det digitala utvecklingsarbete som görs vid Vasa övningsskola.