Om projektet

Undersökning om tidigarelagt A1-språk (finska)  

I detta projekt ligger fokus på undervisningen av finska som A1-språk i den grundläggande utbildningens första årskurser i svenskspråkiga skolor i Finland. Undersökningen har att göra med förändringen i  timfördelningsförordningen som gjordes 2018, enligt vilken undervisningen i A1-språket inleds tidigarelagt redan i årskurs 1. Syftet är att kartlägga språkkunskaperna i finska samt uppfattningar om finska språket och inlärningen av finska hos sådana elever som har inlett sina språkstudier i finska i årskurs 1 under läsåret 2019–2020. Dessutom samlas material också av lärare och av elevernas vårdnadshavare.

Målet är att undersökningen ska öka förståelsen för finskundervisningens utgångsläge samt för hur starttidpunkten för språkundervisningen inverkar på utvecklingen av språkkunskaperna och motivationen för språkinlärning. För att uppnå detta mål skulle det vara viktigt att så många elever, vårdnadshavare och lärare som möjligt deltar i undersökningen. Materialinsamlingen sker under år 2020 på ett antal utvalda orter i Svenskfinland. Material samlas in av elever vid skolorna under ledning av forskare under elevernas skoldag. Vårdnadshavarna får svara på en elektronisk enkät om deras uppfattningar om och erfarenheter av finskundervisningen. Därtill har en elektronisk enkät sänts till alla lärare i Svenskfinland som läsåren 2019–2020 och 2020–2021 har undervisat/undervisar finska som A1-språk i årskurs 1.

Undersökningen genomförs vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi i Vasa och finansieras av Utbildningsstyrelsen. Projektledare vid Åbo Akademi är projektforskare, FD Katri Hansell.

Inom projektet samarbetar forskarna vid Åbo Akademi med forskare vid Jyväskylä universitet, som gör en liknande undersökning om tidigarelagd engelskundervisning i finskspråkiga skolor. Projektledare vid Jyväskylä universitet är professorerna Ari Huhta och Karita Mård-Miettinen.

 

Länkar

Sidan uppdaterad 19.10.2020