Health information matters : everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men

Noora Hirvonen's PhD defenceHIBA researcher Noora Hirvonen defended her PhD thesis in information studies “Health information matters : everyday health information literacy and behaviour in relation to health behaviour and physical health among young men” today at the University of Oulu. The dissertation is based on her earlier work in project MOPO. The faculty opponent at the defence was Prof. J. David Johnson from the University of Kentucky. An electronic copy of the thesis can be found online.

About HIBA

Hälsoinformationsbeteende i e-hälsokontext : inverkan av ett negligerat element i framgångsrik implementering av konsumentinriktade hälsoteknologier för äldre vuxna

Ett stigande antal äldre medborgare och en ökande förekomst av långtidssjukdomar tillsammans med betydande samhällsförändringar utmanar hälsovårdssystem i hela världen. Trots optimistiska prognoser har många e-hälsotjänster inte varit framgångsrika i att lansera hållbara innovationer. Utmärkande har varit att skapa e-hälsosystem under antagandet att användaren är medveten om sina hälsorelaterade behov samt är kapabel och intresserad av att möta dessa. För att bli effektiva borde e-hälsotjänsterna skräddarsys och riktas så att de beaktar användarnas hälsoinformationsbeteende i sin helhet med hänsyn till intressen, förmågor och sociokulturell bakgrund. Syftet med projektet HIBA är att forska i hur medborgarnas hälsoinformationsbeteende påverkar användning av konsumentinriktade hälsoteknologier och hur dessa teknologier effektivt kan skräddarsys för äldre vuxna som lider av typ 2 diabetes för att skapa individuellt och samhälleligt mervärde till traditionella hälsovårdstjänster.

HIBA-projektet finansieras av Finlands Akademi.

Taking Health Information Behaviour into Account: implications of a neglected element for successful implementation of consumer health technologies on older adults

The increase in the number of older adults and the incidence of long-term conditions like diabetes coupled with major societal changes are challenging conventional health care around the world. In spite of the promises, many e-health services have not been successful in bringing sustainable innovations. E-health systems have extensively been created assuming that consumers can identify their health needs and have the ability to meet them without taking into account the complexity of everyday life health information behaviour. To be really effective, health information should be tailored to the health information behaviour, including interests, literacy and background, of its users. The aim of HIBA is to study how citizens’ health information behaviour influences the use of consumer health technologies and how these technologies can be effectively tailored for a growing ageing population suffering from a chronic condition (type 2 diabetes) to add value to traditional health services.

HIBA project is funded by the Academy of Finland in 2015-2019.