Välkomna på digital konferens den 6-7 maj 2021!

Andra utskicket

Svenskan i Finland 19 ordnas digitalt på Zoom av Åbo Akademi i Vasa den 6–7 maj 2021. Temat för konferensen är ”Att skriva på svenska – privat och professionellt”, men alla ämnen som rör svenskan i Finland är välkomna.

De som redan förra omgången (våren 2020) lämnat in ett godkänt abstrakt har kontaktats per e-post. Nya föredragshållare har möjlighet att sända in ett abstrakt (200-300 ord) till svifi19@abo.fi senast den 1 februari 2021. De nya abstrakten genomgår en refereeprocess och besked ges senast den 1 mars 2021. Både föredrag och posterpresentationer är välkomna. De digitala postrarna får en egen programpunkt där de presenteras i korthet (ca 5 minuter per poster). Därefter kommer det att finnas tid för diskussion.

Konferensen inleds kl. 10:00 och avslutas ca 16 båda dagarna. Anmälningen öppnas här på webbsidan  i april. Eftersom konferensen ordnas endast digitalt har konferensavgiften sänkts till 60 € per deltagare. Doktorander deltar denna gång helt avgiftsfritt.

Traditionsenligt kommer även en konferenspublikation att ges ut. Preliminär deadline för artikelmanus är den 27 september 2021.

Eventuella frågor riktas till svifi19@abo.fi. Sprid gärna informationen om konferensen. Vi ses på Zoom i maj!

Vänliga hälsningar,
konferenskommittén

 

Första utskicket

På grund av rådande omständigheter kommer Svenskan i Finland 19 att ordnas digitalt den 6-7 maj 2021. Temat för konferensen är ”Att skriva på svenska – privat och professionellt”, men som alltid är förstås alla ämnen som rör svenskan i Finland välkomna.

De som redan förra omgången lämnat in ett godkänt abstrakt har kontaktats per e-post. Nya föredragshållare har möjlighet att sända in ett abstrakt för poster eller föredrag (200-300 ord) senast den 1 februari 2021. De nya abstrakten genomgår en refereeprocess och besked ges senast den 1 mars 2021.

Om ni har frågor eller kommentarer i det här skedet kan ni kontakta konferenskommittén på svifi19@abo.fi.

Sprid gärna informationen om konferensen. Välkomna på konferens i maj!