Språkets funktion symposiumissa keskustellaan vakavasti mutta rennosti kielen syvimmästä olemuksesta ja kielentutkimuksen perimmäisistä kysymyksistä, riskinottoa kaihtamatta.

Kielestä eivät ole kiinnostuneet vain kielitieteilijät vaan myös muiden tieteiden harjoittajat. Symposiumin otsikko ”kielen funktio” johtuu siitä, että kaikki kieltä tutkivat tieteenharjoittajat törmäävät kielen funktioon vähintään kolmella tavalla:
– Mikä on kielen osuus tutkimassani asiassa?
– Mitkä ovat kielen tehtävät ja onko niistä jokin tärkeämpi kuin muut?
– Miksi kieli ylipäätään on ja miksi se on sellainen kuin on?

***

På Språkets funktion symposiet diskuteras språkets djupaste väsen och språkforskningens grundläggande frågor allvarligt men avslappnat och utan att undvika risker. Forskare från alla vetenskapsgrenar, inte bara språkvetare, möter och intresserar sig för språket.

Titeln ”språkets funktion” hänvisar till det faktum att alla forskare som arbetar med språket måste ta ställning till dess funktion på åtminstone följande tre sätt:
– Vad är språkets funktion i det tema som jag forskar i?
– Vilka är språkets funktioner? Är någon av dem viktigare än de andra?
– Varför finns språket överhuvudtaget och varför är det sådant som det är?