Anmälan till årets nordiska slotts- och herrgårdssymposium har öppnat

Anmälan till årets symposium är nu avslutad, stort tack till alla anmälda! Vi ser fram emot att träffa er i augusti och ni är varmt välkomna!

Välkomna till Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium 2022 i Åbo och Västra Nyland, Finland den 18–20 augusti! Den första dagen består av konferens med presentationer på temat ”Herrgård och ekonomi”, och den äger rum i Åbo. De två följande dagarna åker vi på exkursioner till herrgårdar i Västra Nyland och får bland annat guidade rundturer och njuta av god mat och gott sällskap i historiska herrgårdsmiljöer. Anmälan är öppen till och med den 3 juni, och mer info om anmälan hittar du HÄR. (Det finns fortfarande lediga platser till konferensdagen, men exkursionerna är nu fullbokade.)

Bild: Svartå Slott, Wikimedia Commons.

Call for Papers

Konferensinbjudan – Call for Papers
Nordiskt slotts- och herrgårdssymposium i Finland 2022 med temat herrgård och ekonomi

18–20 augusti 2022 i Åbo och Västra Nyland

Magnus von Wright: Fagervik i Finland framställd i teckningar (1848). Ateneum/Nationalgalleriet.

I augusti 2022 ordnas Nordiskt symposium för slotts- och herrgårdsforskning för fjärde gången i Finland. Konferenstemat är ”Herrgård och ekonomi”. Temat är valt för att belysa ekonomiska aspekter i det förflutna och i dag ur flera olika perspektiv.
Symposiet består av en konferensdag i Åbo och två exkursionsdagar. Under den första dagen belyses temat ”Herrgård och ekonomi” av två huvudtalare, docent Göran Ulväng (Uppsala universitet) och professor Charlotta Wolff (Åbo universitet). Därefter följer konferensdeltagarnas inlägg och diskussioner.

Vi inbjuder forskare och andra som arbetar med herrgårdar i Norden att inkomma med förslag på korta inlägg (10 minuter) på nordiska språk eller på engelska. Vårt önskemål är att presentationerna är korta och täta så att vi har tid för diskussioner.
Vi välkomnar också presentationer av nya forskningsprojekt eller andra projekt som anknyter till konferenstemat.
Abstrakt på högst en sida sänds till Kasper Kepsu (kasper.kepsu@abo.fi) senast onsdagen den 14 april 2022. Bifoga rubrik, några nyckelord och kontaktinformation. Besked om godkännande ges inom maj 2022.
Vi ber om förslag på föredrag om olika perspektiv på herrgård och ekonomi, till exempel

  • herrgårdshushållning, ekonomi, förvaltning och förvaltare
  • tjänstefolk, hushåll, arbete
  • godset som produktionsenhet: lantbruk, järnbruk och gruvor, tegelbruk och fajansfabriker, textilmanufakturer, bryggerier och brännerier, skogsindustri etc.
  • herrgården som plats för konsumtion
  • ekonomiskt tänkande & ekonomisk litteratur i herrgårdsbibliotek
  • herrgårdarnas ekonomiska inflytande på omland och omvärld
  • herrgårdsekonomi i dag i privat eller offentlig regi

Efter konferensdagen vid Åbo Akademi ordnas exkursioner till Västra Nylands herrgårds- och bruksmiljöer.
Anmälan om konferensdeltagande utan föredrag sker senast den 31 maj 2022 via Åbo Akademi (anmälningen öppnas i april 2022).
Konferensavgift: 120 euro. I konferensavgiften ingår konferensdag, exkursioner, tre luncher och två middagar. Avgift för konferensdagen 18 augusti 2022: 25 euro, doktorander och studeranden 15 euro. I avgiften ingår lunch och middag.

Arbetsgrupp
fil.dr Sofia Gustafsson, Helsingfors universitet
professor Johanna Ilmakunnas, Åbo Akademi
fil.dr Kasper Kepsu, Åbo Akademi
fil.dr Riikka-Maria Rosenberg, Helsingfors universitet
fil.dr Alex Snellman, Helsingfors universitet
docent Henrika Tandefelt, t.f. universitetslektor, Helsingfors universitet

Symposiet arrangeras av arbetsgruppen i samarbete med Åbo Akademi och Nordiskt nätverk för slotts- och herrgårdsforskning.
Kontakt
Kasper Kepsu (kasper.kepsu@abo.fi)
Henrika Tandefelt (henrika.tandefelt@helsinki.fi)