Välkommen

Välkommen till temakursens, ”Teologiska perspektiv på religionsmöten”,  webbsida! Kursen ordnades hösten 2018 i teologiska utbildningslinjen vid Åbo Akademi. Under kursen studerades de tre abrahamitiska religionernas möten i historia och nutid ur olika synvinklar. Kursen gjorde en studieresa till London och Cambridge. Kursdeltagarna fördjupade sig också i olika teman och gjorde intervjuer. Dessa projektarbeten kan man bekanta sig med på den här webbplatsen.

Kursen träffar överrabbinen och synagogans förman i Åbo.