Om

Det årliga konferensen inom nätverket Gemensamma vägar kommer att hållas
                              den 8–9 oktober 2019 vid Åbo Akademi i Vasa.
Värd för konferensen är ämnet specialpedagogik vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi.

Temat för årets konferensen är En välmående skola för alla. Plenarföreläsare är Johan Korhonen (Åbo Akademi), Kim Wickman (Umeå universitet) och Anne Thorild Klomsten (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)

Förutom plenarföreläsningar kommer konferensen att innehålla parallella dialoggrupper där forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras.

Varmt välkomna till Vasa!

Kristina Ström (professor)

 

Gemensamma vägar är ett samarbetsnätverk  mellan Åbo Akademi, Umeå universitet och Nord universitetet (Bodø/Nesna/Levanger, Norge). Nätverket involverar såväl skolaktörer som forskare inom det specialpedagogiska området. Gemensamma Vägar ordnar årligen en konferens enligt ett roterande system. Konferensen riktar sig till såväl lärare och övrig skolpersonal som lärarutbildare och forskare.


Mera information om nätverket Gemensamma vägar hittar du här: