Työpajat                         Workshops

Rinnakkaissessiot 1
Parallel sessions 1

1. 99 Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen –OKM-kärkihankkeen symposium (Flipattu symposium ennakkoesityksillä ja roundtable-keskustelulla)

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen -OKM-kärkihankkeen Peda-forum 2018 -symposium.
Kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen henkilöstön pedagogista ja digitaalista opetus- ja ohjausosaamista. Hanke on kattava ja monitasoinen kokonaisuus, jossa hyödynnetään useiden eri instituutioiden vahvuusalueita suomalaisen korkeakoulukentän hyväksi.
Hanke on Opetus ja Kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama kärkihanke.
Kärkihankkeen symposiumin toteutus on normaalista konferenssiesityksestä ja symposiumista hieman poikkeava, sillä se noudattelee flipped classroom -periaatetta. Esitykset toteutetaan ennakkovideoina ja itse symposium Peda-forum 2018 -päivillä toteutetaan roundtable tyyppisesti ennakkovideoihin pohjautuen.
Videot löytyvät osoitteesta https://urly.fi/Z1W. Lisäksi videoihin ja roundtable-keskusteluun liittyen on mahdollista jättää kysymyksiä/kommentteja/ideoita Padlet-seinällemme: https://urly.fi/Yjv. Lämpimästi tervetuloa osallistumaan flipattuun symposiumiimme! Lisätietoja: erkko.sointu(at)uef.fi

Esittäjät: Riitta Pyykkö & Minna Vuorio-Lehti, Turun yliopisto, & Erkko Sointu, Itä-Suomen yliopisto

 1. 129 Flipped Learning -hanke opetushenkilöstön digi- ja pedagogisten taitojen vahvistajana
  Esittäjät: Jenni Kankaanpää, Erkko Sointu & Laura Hirsto, Itä-Suomen yliopisto
 2. 33 Opettaja oppii vertaisiltaan- Digikummitoiminta ja kehittäjäyhteisöt opettajien osaamisen kehittämisessä
  Esittäjät: Hannele Rajaniemi & Pentti Impiö, Jyväskylän yliopisto, & Sirke Pekkilä, Taideyliopisto, & Satu Hakanurmi, Turun yliopisto
 3. 37 UNIPS – Yliopistopedagogiikan digitaalinen oppimisratkaisu
  Esittäjät: Mari Murtonen, Samuli Laato, Emilia Lipponen, Henna Vilppu & Heidi Salmento, Turun yliopisto
 4. 163 HELLA-Higher Education Learning Lab (in English)
  Esittäjät: Michael Uljens, Åbo Akademi, & Maria Byholm & Sanna West, Tritonia

 

2. 119 Lähi- ja etäopiskelijat samassa oppimistilanteessa
Esittäjät: Jonna Salmijärvi, Jaana Ritsilä, Mari Kantanen & Tanja Hilli-Harju, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

3. 109 Opiskelijapalautteen hyödyntäminen opetussuunnitelmatyössä, CASE: Kandipalaute
Esittäjät: Anna Fomkin, Aalto-yliopisto, & Erkki Härkönen, Turun yliopisto, & Kaisa Kotomäki, CSC-Tieteen tietotekniikan keskus, & Hanna Marttiini, Lapin yliopisto, & Annikka Nurkka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, & Tytti Tenhula, Oulun yliopisto

4. 75 Työelämänäkökulmaa opintojen alkuun
Esittäjät: Tiina Kemppainen & Kaisa Karhu, Oulun yliopisto, & Mari Trinidad & Elina Hannikainen-Himanen, Lappeenrannan tekninen yliopisto

5. 95 Feministisen pedagogiikan tulevaisuuskuvia?
Esittäjät: Aino-Maija Elonheimo, Helsingin yliopisto, & Lotta Kähkönen, Turun yliopisto, & Kirsti Lempiäinen, Lapin yliopisto

6. 134 Digiosaavaksi opettajaksi
Esittäjät: Marjorita Sormunen & Terhi Saaranen, Itä-Suomen yliopisto, & Leena Salminen, Turun yliopisto, & Kristina Mikkonen & Maria Kääriäinen, Oulun yliopisto

Rinnakkaissessiot 2
Parallel sessions 2

1. 103 OHO! Yhteisöllinen ja osallisuutta edistävä pedagogiikka
Esittäjät: Ulla Klemola, Juha Lahti & Mari Laine, Jyväskylän yliopisto

2. 145 Digitaalisen oppimisympäristön tulevaisuus suomalaisissa korkeakouluissa
Esittäjät: Mika Rekola, Anni Rytkönen & Jaakko Kurhila, Helsingin yliopisto

3. 44 Digimentoriverkostojen toimintamuodot ja niiden kehittäminen (PDF)
Esittäjät: Paula Vaskuri, Oulun yliopisto, & Suvi Junes, Tampereen yliopisto, & Mari Virtanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu, & Minna Koskinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

4. 69 Oppimisen apuvälineet erilaisen oppijan tukena
Esittäjät: Susanna Maijanen & Jukka Liimatainen, Erilaisten oppijoiden liitto ry

5. 169 Tutkivaa oppimista Go-Lab-verkko-oppimisympäristössä
Esittäjät: Miikka Korventausta, Turun yliopisto

6. 173 Improvisation as a tool for teachers´ personal and professional growth (PDF)
Presenters: Johanna Novák, University of Turku

7. 170 Education export – what is doable?
Presenters: Elina Kähkönen & Maria Clavert, Aalto University

Rinnakkaissessiot 3
Parallel sessions 3

1. 115 Valmiina työelämään! (VALTE) – Työelämätaidot ja työhyvinvointi korkeakouluopetuksessa
Esittäjät: Elina Riivari, University of Jyväskylä, & Riitta Viitala, University of Vaasa

2. 110 Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen [PDF]
Esittäjät: Sanna-Katja Parikka & Margit Koivumaa, Helsingin yliopisto

3. 181 Tulevaisuuden kampukset – Pedagogisen johtamisen ja tilajohtamisen integroiminen oppimismaiseman uudelleensovittamisessa
Esittäjät: Anne Nevgi & Niclas Sandström, Helsingin yliopisto

4. 140 Opetuksen hyvistä käytännöistä paras
Esittäjät: Juha Isotalo & Joni Kajander, Turun yliopiston ylioppilaskunta

5. 24 Miten yliopistolaiset oppivat ja opettavat vuorovaikutusosaamista?
Esittäjät: Johanna Järvelin-Suomela, Tampereen yliopisto, & Riikka Järvelä, Helsingin yliopisto

Rinnakkaissessiot 4
Parallel sessions 4

1. 83 Korkeakouluopettajan kivet ja keitaat – työn haasteiden tulkintaa
Esittäjät: Sampo Mielityinen, Kimmo Mäki & Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

2. 78 Opiskelijoiden päihdeohjelma ohjauksen välineenä korkeakoulussa (PDF)
Esittäjät: Sarianna Palmroos & Emmi Lehtinen, Ehkäisevän päihdetyön EHYT ry.

3. 18 Työelämätaitojen opetuksen tukeminen (PDF esitys) (PDF yhteenveto)
Esittäjät: Matti Lappalainen, Turun yliopisto, & Eila Pajarre, Tampereen teknillinen yliopisto, & Virve Pekkarinen, Aalto-yliopisto, & Tytti Tenhula & Paula Vaskuri, Oulun yliopisto, & Terhi Virkki-Hatakka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

4. 123 Työelämätaitoja substanssiin integroituna: Case ryhmätyötaidot osana fysiikan laboratoriotyöskentelyä
Esittäjät: Anni Rytkönen & Liisa Myyry, Helsingin yliopisto

5. 116 Palautteenannon sisällöt, muodot ja sähköiset välineet
Esittäjät: Sanna Siirilä, Kristian Lindqvist & Mikael Kivelä, Helsingin yliopisto

6. 104 HowUTeach -itsearviointyökalun kehittäminen ja hyödyntäminen opetuksen arvioinnissa ja kehittämisessä
Esittäjät: Liisa Postareff, University of Turku, & Anna Parpala, University of Helsinki

7. 101 Liikettä korkeakouluopetukseen! Hyvinvoinnin ja oppimisen tukeminen tanssi-liiketerapian keinoin korkeakouluopetuksessa
Esittäjät: Pauliina Jääskeläinen, Lapin yliopisto