Molaritet – Att göra en lösning med en viss halt

Hur gör man en lösning med en viss koncentration.

Mol/l