Anmälan

Anmälan görs på:  https://survey.abo.fi/lomakkeet/11363/lomake.html
och där kan även abstrakt klistras in.

First call                              15 maj 2019
Second call                       23 augusti 2019
Final call                             22 september 2019

Sista anmälningsdag    25 oktober 2019

Kontakta Ann-Sofie Smeds-Nylund annssmed@abo.fi om ni undrar över något!